Zaanse Helden: nieuwe woonwijk in de Zaanse klei

Zaanse Helden: nieuwe woonwijk in de Zaanse klei

Het groene licht voor de wijk die straks 607 nieuwbouwwoningen zal omvatten is gegeven. Van die 607 zijn er 88 bestemd voor de verkoop, 163 sociale huur- en 356 vrije sector huurwoningen. Volgens het begeleidende persbericht een woning voor iedereen. De naam van die wijk zal Zaanse Helden worden. Een uitdaging om dat waar te maken.

De plannen voor dit project lagen er al even. Geduld is ook in Zaanstad een schone zaak. Afgelopen woensdag gaf de Raad van State een onherroepelijke omgevingsvergunning af voor nieuwbouwproject de Zaanse Helden. Dat betekent dat er officieel gestart kan worden met de bouw van negen woontorens en 1350 m2 commercie╠łle ruimte in het stationsgebied van Zaanstad. 

Samen met Burano, het naastgelegen complex met levensloopbestendige woningen dat momenteel in aanbouw is, is het startschot gegeven voor een gloednieuwe woonwijk in de Zaanse klei. Waar ooit molens stonden, verrijzen onder de rook van Amsterdam de komende jaren zo’n 750 duurzame aardgasvrije woningen. Het is te hopen dat die rook van Amsterdam niet veel tot last 

Het vertrouwen van investeerders Altera Vastgoed en woningbouwcorporatie Parteon was bij deze monsterklus onontbeerlijk, aldus Robert Steenbrugge directeur Stebru. “Zij kochten de woontorens bestemd voor de verhuur waarmee de afzet van een groot deel van de 85.000 m2 gezekerd was. Zonder deze investeerders waren de nieuwbouwplannen nooit van de grond gekomen, aldus Philip van der Ent directeur Impact Vastgoed.”

Inspiratiebron voor de Zaanse Helden is ‘De Held Jozua’. Een 300 jaar oude, maar nog altijd draaiende paltrokhoutzaagmolen, pal tegenover de locatie. De Held Jozua, eveneens aangekocht door de ontwikkelcombinatie Stebru/Impact Vastgoed, heeft een prominente plek gekregen in het ontwerp. Vrijwel alle woontorens kijken straks uit op de laatste bijzondere molen die nog in het gebied aanwezig is en het zijn identiteit geeft. 

Kijk voor meer informatie over het plan op www.dezaansehelden.nl
 

Reacties