Wie zegt dat onze maakindustrie niet sexy is?

Wie zegt dat onze maakindustrie niet sexy is?

Onze maakindustrie schreeuwt om personeel dat er zogenaamd niet is. Ik wil die stelling nuanceren. Ik geloof best dat de vraag het aanbod van gemotiveerde en geschoolde mensen overtreft, maar weet je wat ik ook geloof? Dat heel veel potentiële medewerkers er geen notie van hebben hoe gevarieerd en waanzinnig hoogstaand onze maakindustrie is, laat staan dat ze de weg daarnaartoe weten. Want onze maakindustrie, die verschuilt zich.

Wat zeg je, mijn beste tech- of bouwdirecteur? Wat jullie doen is niet erg sexy? Dat zie je verkeerd. Veel jongeren kiezen heel bewust voor een technische opleiding. Zouden ze daar echt voor kiezen als zij het werk en de branche niet sexy vinden? Mijn advies aan jou is: laat zien wie je bent, wat voor moois je maakt en hoe je dat doet. Treed naar buiten, ook al moet je dan uit je comfortzone stappen. 

Achter gesloten deuren
Ik mag niet generaliseren, want zoals je kunt zien staan er in dit magazine weldegelijk MKB-bedrijven waar louter rechterhanden werkzaam zijn en die er wel voor kiezen in de spotlight te gaan staan. Echter, dit is slechts een fractie van de hoeveelheid mooie maakbedrijven die er is.

Onze maakbedrijven zijn wereldwijd vooraanstaand. ‘Wij’ bedenken en maken de vernuftigste producten, machines en technologische oplossingen. Het punt is: omdat dit vooral achter deuren gesloten gebeurt, weten te weinig mensen dat. Ja, de insiders en het kringetje klanten en leveranciers eromheen is ervan op de hoogte, maar dat is het dan wel. Wie het ook zou moeten weten, zijn die ambitieuze MBO’ers en HBO’ers, die een zesde zintuig hebben voor techniek en materiaalbewerking en die daarin furore willen maken. Maar ja, dan moeten zij wel weten bij welke bedrijven zij kunnen solliciteren.

Gemiste kans
In de gebieden van INTO business is de maakindustrie een vooraanstaande speler op het gebied van hightech, agrifood, watermanagement, duurzame energie, bouw, infra en de aanverwante sectoren handel en logistiek. Dat komt door hun innovatieve kracht, sterke samenwerkingsverbanden, focus op duurzaamheid en internationaal georiënteerde mentaliteit. Deze mix maakt hen uniek en ijzersterk. Maar wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Onbekend maakt onbemind. De onbekende grootheid bestaat niet. Dus gaat dat jonge technische talent uiteindelijk misschien wel in een andere sector aan de slag. En dat is voor de maakindustrie een gemiste kans.

Hoe moet ons talent weten dat wij waanzinnig veel investeren in onderzoek en ontwikkeling, nauw samenwerken met universiteiten en onderzoeksinstituten en dat dit leidt tot baanbrekende innovaties? En dat veel bedrijven zich specialiseren in niches? Door je te concentreren op een klein segment van de markt, kun je een diepgaande kennis en expertise opbouwen. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in precisie-instrumenten, medische technologie, geavanceerde materialen en robots. Daar wordt techniek tot kunst verheven. Vertel dat.  

Flexibiliteit
Laat talent weten dat onze maakbedrijven onvoorstelbaar wendbaar zijn en daardoor verrassend snel reageren op veranderende marktomstandigheden en klantbehoeften. Deze flexibiliteit wordt mogelijk gemaakt door de veelal platte organisatiestructuren en korte communicatielijnen. Hierdoor kunnen beslissingen snel worden genomen en nieuwe strategieën direct worden geïmplementeerd.

En wat te denken van onze innovatiekracht? Onze maak-MKB’ers zijn voortdurend op zoek naar nieuwe en betere manieren om producten te ontwerpen, te produceren en op de markt te brengen. Ze omarmen nieuwe technologieën en methodologieën, zoals lean manufacturing en agile projectmanagement. Waarom? Om de efficiëntie te verhogen en de kwaliteit te verbeteren. Maar hoe weet die 4de jaars student techniek dat?

Vurige wens
Dat nog wat, jong talent heeft in het algemeen de vurige wens om duurzaam bezig te zijn. Wie vertelt hen daarom dat onze maakindustrie een sterke focus heeft op kwalitatieve bestendigheid? Ons MKB streeft naar een minimale ecologische voetafdruk en trekt daarvoor alle registers open: energie-efficiënte productieprocessen, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, het implementeren van circulaire economische modellen, bedenk het maar. Veel van deze bedrijven integreren duurzaamheid in hun productontwikkeling. Dit omvat het ontwerpen van producten die langer meegaan, makkelijker te repareren zijn en aan het einde van hun levensduur eenvoudig kunnen worden gerecycled. Deze benadering helpt niet alleen het milieu, maar biedt ook economische voordelen. Jonge talent en ook klanten gaan steeds nadrukkelijker op zoek naar duurzame producten en productieprocessen. Reken maar dat dit gegeven aantrekkingskracht uitoefent.

Exportgericht
Wie vertelt onze talenten bovendien dat we meer dan welk ander land ook een sterke drang hebben om samen te werken met bedrijven over de grens? Wij zijn al sinds de Gouden Eeuw met succes bezig om producten en diensten op buitenlandse markten aan te bieden. Wij hebben een goed ontwikkeld netwerk van internationale partners en klanten. Dit helpt om trends en ontwikkelingen op wereldwijde schaal te volgen en daarop in te spelen.

Veel MKB-bedrijven in Nederland zijn exportgericht en leveren producten en diensten aan klanten over de hele wereld. Ze hebben expertise opgebouwd in het navigeren van internationale handel, inclusief het voldoen aan verschillende regelgeving en het overwinnen van culturele barrières. Kortom, onze maakindustrie heeft bij uitstek dé positie om optimaal te profiteren van globalisering.

Handige Harry’s
Wat je het jonge talent overigens niet hoeft te vertellen is dat er veel gekwalificeerd technisch talent rondloopt in Nederland. Immers, daar zaten zij jarenlang mee in de klas of in de collegebanken. Nee, je hoeft dat talent niet te vertellen dat onze goed opgeleide beroepsbevolking sterke technische kwaliteiten voorbrengt. En dat er een continue stroom van gekwalificeerde metselaars, ingenieurs, elektriciens, regeltechneuten, timmerlieden en andere handige Harry’s beschikbaar is. En dat zij allemaal werknemers kunnen zijn of worden die onze maakindustriebedrijven innovatieve ideeën en oplossingen aandragen. Maar ja, nogmaals, dan moeten ze wel weten dat Nederland echt heel veel van dergelijke bedrijven heeft.

Uit je eigen schaduw stappen
Beste directeuren, zo hoog als jullie op de technische ladder staan, zo laag staan jullie op de marketing- en communicatietrede. Het wordt tijd om uit je eigen schaduw te stappen. Huur cameramensen, interviewers, fotografen, internetspecialisten, vormgevers en schrijvers in en ga aan slag. Wat als jullie het talent niet kunnen vinden, zorg dan dat het talent jullie vindt.


Reacties

WhatsApp us!