VIB vindt voorgenomen verhoging OZB onacceptabel

VIB vindt voorgenomen verhoging OZB onacceptabel

"Vrijdag jl. hebben wethouders Rein Kroon (CDA) en Alberta Schuurs (VVD) aan het bestuur van VIB en andere ondernemersverenigingen, kenbaar gemaakt dat men voornemens is om de onroerendzaakbelasting (OZB) voor ondernemers in De Ronde Venen, in het belastingjaar 2021, met maar liefst 88% te verhogen. Dat komt dus bijna neer op een verdubbeling van deze belasting voor ondernemers in één jaar tijd! Dit geldt zowel voor de heffing bij de eigenaar van het onroerend goed, als voor de gebruiker (huurder) daarvan. Bovendien wordt ook de WOZ-waarde regelmatig verhoogd, zodat deze, in een stijgende markt, toch al hoger uitvalt.

Dit plan van de wethouders komt voort uit de conclusie dat de uitgaven van de gemeente te hoog zijn geweest. Men vindt kennelijk dat het bedrijfsleven dat op kan lossen, door de belastingdruk op te schroeven. VIB is van mening dat kostenreductie een logischer aanpak is dan het aanpakken van een groep die het op dit moment al heel lastig heeft. Zeker nu verhuurders vaak al korting of uitstel van betaling geven aan huurders. Zeker nu er minder mensen op de kantoren zitten. Zeker nu veel bedrijven al last hebben van (de dreiging van) de recessie, is het verstandiger als de gemeente vooral kijkt naar besparingen, in plaats van hogere belasting voor ondernemers.

De ondernemersverenigingen van Vinkeveen, Wilnis, Abcoude - Baambrugge en van de winkeliers slaan de handen ineen. Samen maken we duidelijk dat de voorgestelde verhoging onacceptabel is en bieden we onze hulp aan als er een commerciële visie op de begrotingen gewenst is.

"Deze manier van handelen is ongepast als bedrijven het al zo moeilijk hebben door de Corona-recessie. Bovendien is de verhoging ineens absurd hoog. Dat zou zelfs in economisch gezonde tijden ongekend zijn.", zegt VIB Voorzitter Daniël Storm

"Erg verrassend plan ook van een ondernemerspartij als VVD. Dat kunnen we niet accepteren.", aldus Jan-Kees den Haan, projectmanager VIB bestuur.

Het bestuur is geschokt door dit voornemen. De verschillende verenigingen (ondernemend Vinkeveen, Ondernemersvereniging Wilnis, OVAB, Zakenvrouwen en winkeliersvereniging Mijdrecht Dorp), delen deze mening. Ze hebben dan ook meteen contact met elkaar gezocht om aan de gemeente duidelijk te maken dat zij dit niet zullen accepteren. Ook verschillende raadsleden staan met het bestuur in contact. Gelukkig hebben ook zij hun onbegrip reeds geuit.

Vandaag komt de concept begroting van de gemeente beschikbaar. De plannen met betrekking tot de OZB voor ondernemers zijn daarin verwerkt. Tot 1 november a.s. zal er vervolgens in de Gemeenteraad worden beraadslaagd. Als de begroting vervolgens door de Raad wordt goedgekeurd, dan zijn de nieuwe belastingtarieven een feit. Daarom is het belangrijk dat de VIB-leden aan de raadsleden laten weten dat de enorme lokale belastingverhoging voor pandeigenaren en huurders een slecht plan is.

De VIB gaat vandaag, donderdag 17 september, inspreken in de raadsvergadering om aan te geven hoe zij tegen het voornemen van de gemeente aankijken. Aan de hand van de concrete plannen zullen ze een actieplan maken om, als verenigde ondernemersverenigingen, een vuist te maken tegen lastenverhoging voor ondernemers.


Reacties