Toekomst voor Techniek

Toekomst voor Techniek Foto: TEKST en FOTO'S Gouda Onderneemt

Bedrijven kampen met een tekort aan technisch personeel. Op lange termijn zorgt de krapte aan technici voor minder mogelijkheden voor (bij)scholing en innovatie. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit en continuïteit van de sector en remt de voortgang van bijvoorbeeld de energietransitie, digitalisering en verduurzaming.

De vraag naar technisch geschoold personeel is dus nu al groter dan het aanbod en naar verwachting zal dat in de komende jaren alleen nog maar verder gaan toenemen. Daar staat tegenover dat de instroom van leerlingen in technische opleidingen daalt. De tekorten gelden zowel voor hoogopgeleide technici, als voor uitvoerende functies op middelbaar beroepsniveau.

Jong geleerd…
Om de instroom te stimuleren, is het cruciaal kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking te laten komen met techniek. Door kinderen op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met techniek en ze hier- voor enthousiast te maken, wordt de kans dat ze later kiezen voor een technische opleiding het grootst.

Primair en voortgezet onderwijs
Studiekeuzes worden gemaakt op basis van de ervaringen die al jong zijn opgedaan. Het primair en voortgezet onderwijs spelen daarom een belangrijke rol bij de instroom in de techniek. Gouda Onderneemt werkt samen met Sterk Techniek Onderwijs, in Gouda actief als Techniek Talent Gouda, om het bedrijfsleven te betrekken bij deze opgave. Het ontwikkelen van de huidige én de toekomstige arbeidsmarkt is een van de thema’s in de Economische Agenda die Gouda Onderneemt met de gemeente Gouda heeft afgesproken. Vind je het als bedrijf belangrijk om de jeugd kennis te laten maken met jouw vakgebied? En wil jij je inzetten voor het inspireren en enthousiasmeren van kinderen en jongeren voor techniek en technologie? Dan is vriend worden iets voor jou!

Gouda Onderneemt!
www.gouda-onderneemt.nl


Reacties

WhatsApp us!