TechValley faciliteert maakindustrie van de toekomst

TechValley faciliteert maakindustrie van de toekomst Foto: TEKST Marleen Klaver | FOTO'S Natascha Libbert

Binnen de maakindustrie volgen veranderingen elkaar snel op. Om mee te gaan met deze ontwikkelingen en voorop te blijven lopen is innovatie van belang. Noord-Holland kent een groot aantal gevestigde machinebouwers en toeleveranciers. Stuk voor stuk koplopers en veelal marktleiders. Doordat deze bedrijven zich in een nichemarkt bevinden en veelal gericht zijn op export, zijn ze niet altijd even bekend in de regio.

TechValley is een samenwerkingsverband waar ruim 60 van deze machinebouwers en toeleveranciers uit Noord-Holland samenwerken op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie. Dit doen ze samen met regionale innovatiepartners zoals kennisinstellingen, brancheverenigingen en overheidsorganisaties. Deze combinatie van bedrijfsleven, onderwijs en overheid zorgt voor een ruime variatie aan invalshoeken en een groot netwerk. Deze organisatie fungeert als etalage van regionale innovaties in de maakindustrie. Door de krachten te bundelen, van elkaar te leren en samen te innoveren blijven de bedrijven zich ontwikkelen en maken ze zich klaar voor de toekomst. 

Bedrijfsbezoeken
Door vraaggestuurd te werken kunnen aangesloten bedrijven zelf innovatiethema’s aandragen, geven programmamanagers José Laan en Sandra Verweij van TechValley aan. “Door middel van bedrijfsbezoeken inventariseren wij de innovatiethema’s. Samen met het bedrijf stellen we een technologieroadmap op, we bekijken of er onderzoek gewenst is op de thema’s die spelen en of om- of bijscholing nodig is. Zo ondersteunen we de innovatie daar waar het bedrijf dit daadwerkelijk nodig heeft.” In werkgroepen wordt vervolgens aan kennisdeling en concrete innovatieprojecten gewerkt. Dit doen de bedrijven samen met studenten, lectoren en docenten van regionale kennisinstellingen. De cultuur binnen TechValley is open en trans- parant. Sandra zegt hierover: “Doordat elk deel- nemend bedrijf opereert in haar eigen niche is er geen onderlinge concurrentie. Deelnemen aan TechValley betekent dan ook actief meedoen en kennisdelen.”

Uitgangspunten
Met hoofdthema’s Robotica & Vision, Data & AI en Smart Global Services werkt TechValley vanuit drie uitgangspunten. Alle ontwikkelde innovaties binnen TechValley zijn leer- en referentieprojecten voor andere maakbedrijven én voor technisch onderwijs en onderzoek. TechValley wil innovatie faciliteren, onder andere door onderdelen uit de betreffende innovatieprojecten voor te leggen aan techniekstudenten. Op deze manier worden scholen gestimuleerd en geactiveerd om mee te bouwen aan de techniek van de toekomst. In het fysieke TechValley Fieldlab, dat is gevestigd bij Hogeschool Inholland in Alkmaar, wordt geëxperimenteerd en getest met nieuwe technologieën en toepassingen. Onderzoeken, resultaten, ervaringen en ontdekkingen worden geïntegreerd in de lesstof van Inholland. “Om- of bijscholing is dus ook een onderdeel van ons leer- en ontwikkelprogramma”, vertelt José. “We zien dat de machines van de toekomst steeds complexer worden, onder andere door de toepassing van robotica, data en AI. Het onderwijs moet hierop aansluiten. Samen met scholen en bedrijven ontwikkelen we kennisprogramma’s die aansluiten bij de praktijk en die toegepast kunnen worden voor bestaande medewerkers”.

Technisch talent in de regio “Onze regio zit vol met technische parels”, geeft Sandra aan. “We willen technisch talent uit de regio behouden door stage en afstudeeropdrachten van TechValley bedrijven uit te zetten bij onze onderwijspartners.” Studenten kunnen zo meewerken aan innovaties en kennismaken met de bedrijven uit de regio. Tot op heden zijn er meer dan 400 technische studenten betrokken bij TechValley en hebben inmiddels meer dan 30 afstudeerders een aanstelling gekregen binnen een deelnemend bedrijf. Een mooi voorbeeld van een innovatie die mede door TechValley tot stand is gekomen is de JASA NXXT. Dit is de nieuwe generatie verticale verpakkingsmachines van JASA Packaging Solutions uit Alkmaar. José: “JASA is aan de slag gegaan met de volgende generatie van verpakkingsmachines vanuit een modulaire gedachte. TechValley heeft hierbij een actieve bijdrage kunnen leveren door het inzetten van studenten bij verschillende research- en developmentuitdagingen en door te helpen subsidie aan te vragen bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen, waardoor de ontwikkeling tot uitvoering kon worden gebracht.”

Next generation machine engineering
Sandra heeft een duidelijke toekomstvisie voor TechValley: “Hét samenwerkingsplatform voor machinebouwers van de toekomst worden, of eigenlijk blijven, door steeds mee te ontwikkelen met de bedrijven.” Zij voorspelt dat er in de toekomst een steeds grotere vraag zal zijn naar technisch geschoolde mensen. Zowel naar ontwikkelaars als naar handen die de machines bedienen, ondanks vergaande automatisering en robotisering. Verder zullen de machines van de toekomst klantspeciļ¬eker zijn en zullen er dus meer modulaire technologieën en toepassingen ontwikkeld moeten worden. Data en AI krijgen een belangrijke rol in de ontwikkeling van bijvoorbeeld voorspellend onderhoud en met behulp van productpaspoorten zullen ook de thema’s circulariteit en duurzaamheid belangrijke factoren zijn voor de maakindustrie van de toekomst.”


Reacties

WhatsApp us!