Saskia Schenning per 1 augustus lid van College van Bestuur bij mboRijnland

Saskia Schenning per 1 augustus lid van College van Bestuur bij mboRijnland

Per 1 augustus 2021 start Saskia Schenning als lid van het College van Bestuur bij mboRijnland. Zij volgt Ricardo Winter op die op 1 juni 2021 met pensioen gaat. Samen met CvB-voorzitter Otto Jelsma en CvB-lid Oege de Jong geeft Saskia verder vorm aan de realisatie van de ambities van mboRijnland.

Met Saskia Schenning krijgt mboRijnland opnieuw een ervaren bestuurder met een breed netwerk en kennis van de ontwikkelingen in het onderwijs als lid van College van Bestuur. In de carrière van

Saskia heeft onderwijs altijd centraal gestaan, zowel vanuit uitvoering en toezicht als vanuit een onderzoekmatige, beleidsmatige, politieke en bestuurlijke invalshoek. De laatste vijf jaar was zij voorzitter van het College van Bestuur van de Laurentius Stichting in Delft. Zij is haar carrière gestart als docent. Zij is bekend met het hele onderwijsveld, van kinderopvang en primair onderwijs tot en met middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en hoger onderwijs.

Saskia Schenning over haar benoeming: “Ik zie er naar uit om na de zomer te gaan starten bij mboRijnland, alle nieuwe collega’s te ontmoeten en mijn bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leerresultaten en het welbevinden van studenten”. Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur: “We heten Saskia van harte welkom en zien uit naar de toekomstige samenwerking.”

Over mboRijnland
mboRijnland is een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Rijnland en heeft 11 vestigingen in zes verschillende steden: Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. Naast middelbaar beroepsonderwijs verzorgt mboRijnland ook Vavo (vwo, havo en vmbo-t voor volwassenen) en maatwerkcursussen voor medewerkers van bedrijven. Er zijn 1700 mensen werkzaam bij mboRijnland en jaarlijks volgen er ruim 17.000 studenten onderwijs. mboRijnland legt met haar onderwijs de basis voor een inclusieve en duurzame samenleving, waarin iedereen meetelt, van waarde is en de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven, andere onderwijsinstellingen, gemeenten en maatschappelijke instellingen. Kijk op 
www.mborijnland.nl voor meer informatie.

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties