Rabobank als verbindende schakel van transities

Rabobank als verbindende schakel van transities

Om grote zaken aan te pakken is, naast een behoorlijk lange adem en een doenersmentaliteit, vooral samenwerking een cruciale factor. Althans, dat is de visie van Ronald Bleeker, directeur coöperatieve Rabobank Noord-Holland Noord. In die hoedanigheid roept hij ondernemers op om samen, met één stem, de handschoen op te pakken en aan de slag te gaan met de uitdagingen voor de regio.

'Vooral sámen versnellen is cruciaal'

“In het vorig jaar verschenen rapport ‘Noord- Holland Noord als tuin van innovatie’, waarover in een eerdere editie van INTO Business uitgebreid is verteld, zijn vijf opgaven geformuleerd die Noord-Holland Noord toekomstbestendig maken. Kies scherp voor nieuwe economische activiteiten, verbeter de regionale samenwerking, behoud de balans met brede welvaart, werk aan de ruimtelijke voorwaarden en verbind jongeren aan de regio zijn de concrete punten waarin Noord-Holland Noord stappen kan maken.”

Het duurt vaak een generatie
“Het is een feit dat échte verandering lang duurt. En het is ook bewezen dat je met een langetermijnvisie verder komt dan met kortstondige hijgerigheid. Als voorbeeld daarvan haal ik altijd graag de aanleg van de Westfrisiaweg, de verbinding tussen Hoorn-Noord en Enkhuizen, aan. In 1998 is er een groep mensen met één stem naar het Provinciehuis in Haarlem gegaan om voor de aanleg te pleiten, en na twintig jaar, in 2018, was hij er. Eendracht maakt macht, daar ben ik van overtuigd. Als we de regio gaan zien als één, helpt dat ook. Dus niet meer denken in ‘Alkmaar’, ‘Purmerend’ of ‘West-Friesland’, maar naar buiten treden als Noord-Holland Noord. Het kan maar duidelijk zijn, toch?”

Stilstand is achteruitgang
“De dag na Prinsjesdag organiseerden we traditiegetrouw, nu voor de 14e keer, het ‘Miljoenenontbijt’, samen met onze partners uit de zogenoemde ‘triple helix’; de vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheden. Daar hebben we naar een koppeling gezocht tussen het rapport en de plannen van het kabinet. Helaas is door de demissionaire status van dat kabinet niet veel te verwachten, er zal best een rem op ontwikkelingen zijn. Maar laat dat geen halt toeroepen aan de mooie dingen die er nu al gebeuren! Er werden tijdens het Miljoenenontbijt al zoveel aansprekende voorbeelden gegeven; van de ontwikkeling van zorgrobot Isha, door studenten van verschillende opleidingen van Hogeschool Inholland, die ouderen helpt bij de revalidatie na een beroerte, tot ESPEQ Bouwopleidingen, waar studenten gastlessen krijgen van bedrijven die hun kennis en kunde graag delen. Zoals burgemeester Anja Schouten van Alkmaar het formuleerde: “Laten we ecosystemen creëren waar je bij wil horen”. Die visie ondersteun ik volledig.”

Blijvend bruggen slaan

       
       
 

 

“Ik ben ervan overtuigd dat Noord-Holland Noord veel ‘kekke’ bedrijven heeft, die als werkgever heel aantrekkelijk zijn voor jongeren. We hebben zelfs Seedvalley in de regio, hoe high tech wil je het hebben! Ook Energy & Health met de campus in Petten en de financiële impuls van 1,6 miljard voor de bouw van een nieuwe kernreactor voor isotopen, kan een enorme aantrekkingskracht hebben. Laten we er samen voor zorgen dat jongeren dat weten, en na hun studie weer terugkomen in de regio. En zorg als onderneming sowieso voor een strategisch personeelsbeleid, met al die vergrijzing voor de deur. En we kunnen best wat meer ‘Be proud and tell it’ zijn, als de Metropoolregio Amsterdam (MRA). We zijn in Noord-Holland harde werkers met een sterke autonomie, maar de aantrekkingskracht

van de MRA biedt kansen voor de unieke kennis en kwaliteiten in onze regio. Als we onze economie onderscheidend en complementair maken, is dat goed voor iedereen.”

 

Impuls voor de samenleving
“Een deel van onze winst stroomt in de vorm van coöperatief dividend terug in de samenleving. In het geval van Noord-Holland Noord is dat ruim 3,6 miljoen euro. Dat geld besteden we heel graag aan zaken die ertoe doen, die ervoor zorgen dat de regio sociaal-maatschappelijk en economisch sterker en veerkrachtiger wordt. We zien het als onze rol om een katalysator voor initiatieven te zijn en een verbindende rol te spelen, en door ons uitgebreide netwerk gaat dat op een hele natuurlijke manier. Dus als er iemand met briljante plannen rondloopt, daag ik diegene uit om ons te bevragen en samen voor een mooie impuls voor de samenleving te zorgen!”

Meer weten over het rapport ‘Noord-Holland Noord als tuin van innovatie of het rapport downloaden? Kijk op rabobank.nl/alkmaar e.o.

Op zoek naar transparante informatie over de arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord? Kijk op nhninzicht.nl

RABOBANK NOORD-HOLLAND NOORD
Robonsbosweg 5 | 1816 MK Alkmaar
Rabobank.nl


Reacties

WhatsApp us!