Oog voor omgeving kenmerkt de toekomst bij JdB groep

Oog voor omgeving kenmerkt de toekomst bij JdB groep Foto: TEKST JdB groep | FOTO'S Steven Bemelman, WV Productions en JdB groep

Verandering? Volgens algemeen directeur Roeland den Breejen van JdB groep uit Hoofddorp is dat altijd een noodzaak. “Zeker als familiebedrijf zijn we veel bezig met de toekomst. Wat dragen we op dit moment bij aan onze omgeving en hoe blijven we dat doen? Grond is onze expertise en passie, dat verandert niet. Wel vinden wij het onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een betere leefomgeving voor volgende generaties. Dat is onze drijfveer en vraagt een open blik naar het werkveld en onze invloed op de leefomgeving.

Met de derde generatie aan het roer heeft het familiebedrijf JdB groep de afgelopen 78 jaar al meerdere veranderingen doorgemaakt. Echter, zonder het stevige fundament – de passie voor grond - los te laten. “De liefde voor grond zit in onze genen”, licht algemeen directeur Roeland den Breejen toe. “Ze groeit al sinds 1850, toen onze voorouders hielpen bij de drooglegging van de Haarlemmermeer. Zij legden uiteindelijk de basis voor wat nu JdB groep is.”

“Ons huidige familiebedrijf als grondexpert startte in 1946, toen opa begon met de handel en transport van grond en zand. Een expertise die opa leerde van zijn vader.” Door de jaren heen breidden de activiteiten van het familiebedrijf verder uit. “Overal waar we kwamen, voelden we dat grond voor ons een vruchtbare bodem was voor méér. Wij zagen kansen, grepen ze en gingen aan de slag. Ons bedrijf en onze expertise groeiden snel. Naast de grondhandel gingen we grond bouwrijp maken, dijken versterken, parken aanleggen en nog veel meer. Toen ik in 2015 in het bedrijf kwam, besefte ik dat je op de schouders van de vorige generatie staat en nu de verantwoordelijkheid hebt om het familiebedrijf weer een stap verder brengen. En dat is nog steeds waarvoor ik iedere dag mijn bed uit kom.”

Ontwerper en uitvoerder van totale grondoplossing
De afgelopen tien jaar is JdB groep zich naast de uitvoerende fase van bouwprojecten steeds meer gaan richten op de ontwerpfase. “Voorheen waren we afhankelijk van ontwerp- en adviesrapporten van externe onderzoeksbureaus, die in de praktijk niet altijd even goed uitvoerbaar bleken te zijn. We wilden graag wat doen met onze eigen kennis van de uitvoering. Daarom hebben we Bureau Bodem in het leven geroepen, waar ervaren ingenieurs onze kennis van uitvoering meenemen in het advies. Onze kracht is dat we onze klanten niet alleen adviseren, maar de complete uitvoering uit handen kunnen nemen”, aldus Roeland den Breejen.

“Sindsdien worden we steeds vaker gevraagd voor grote, complexe projecten”, vervolgt hij. “Wij helpen nu bijvoorbeeld bij de verbreding van het A9 project Veenix, een van de grootste infraprojecten van Nederland. De belofte aan Rijkswaterstaat is om de snelweg open te laten tijdens de verbreding. Dat betekent dat er een tijdelijke snelweg moest worden aangelegd. Om dat te realiseren, hebben wij de afgelopen drie jaar maar liefst 1,7 miljoen kuub grond geleverd en aangebracht bij de A9. Om je een idee te geven: dat zijn 68.000 kipperwagens. Meer dan 80% hiervan was bovendien circulaire grond en hebben we dus kunnen hergebruiken op de A9. Dit is een uitzonderlijk hoog percentage en hier zijn we trots op.”

Focus op circulariteit, verduurzaming en vergroening
Inmiddels is JdB groep uitgegroeid tot een stevige organisatie met 8 expertises, meerdere locaties en 150 werknemers. “We doen eigenlijk zoveel meer dan waarvoor het bedrijf ooit opgericht is. Onze opdrachtgevers weten dat meestal wel, maar onze omgeving eigenlijk nog niet altijd. Daarom willen we meer laten zien wat we doen en waarom. Voor ons zijn drie thema’s heel belangrijk. We richten ons allereerst op circulariteit door grote stromen grondstoffen die vrijkomen weer te hergebruiken. De grond die we op de ene plek weghalen, kan op de andere plek juist goed van pas komen. Wij zien grond niet als reststroom, maar als een belangrijk fundament voor nieuwe woningen, straten, dijken en parken. Om uitputting van grondstoffen te helpen tegengaan, adviseren en inspireren wij onze klanten met circulaire oplossingen, waarbij grondstoffen hergebruikt worden.

Uiteraard kijken we ook naar onszelf, naar onze eigen verduurzaming door elektrificatie en vermindering van de uitstoot. Bij onze investeringen in materieel kiezen we steeds vaker voor materieel dat voldoet aan de strengste uitstootnormen en op onze locaties liggen ruim 1.700 zonnepanelen. Maar wat weinig mensen weten, is dat we ook zorgen voor een kwalitatieve voedingsbodem voor vergroening. Wij maken kwalitatief hoogwaardige grondproducten om bijvoorbeeld bomen zo optimaal mogelijk te laten groeien. Zo helpen wij onder andere mee aan de vergroening van gemeente Amsterdam. Met onze bodemproducten zorgen wij er dus voor dat steden en openbare ruimtes steeds groener worden. Ook op deze manier leveren wij onze bijdrage aan een gezonde en prettige leefomgeving.”

Niet alleen hergebruik en verduurzaming staan hoog op de agenda. Ook het verder ontwikkelen van de leefomgeving is een belangrijk onderwerp waar JdB groep zich mee bezighoudt. “Zoals het bouwrijp maken van een nieuwbouwproject, het transformeren van landbouwgrond naar bos en natuur of het versterken van een dijk.” Ook hierbij schuwt JdB groep de maatschappelijke en complexe thema’s als hittedemping, klimaat adaptief bouwen en waterbeheersing niet. “Heb je de piekberging Haarlemmermeer weleens gezien, bij de Kaag?”, noemt Den Breejen als voorbeeld. “Deze door een dijk omringde polder hebben wij mede aangelegd." De piekberging wordt gebruikt wanneer bij extreme regenval het water niet snel genoeg weggepompt kan worden naar het buitenwater. Om wateroverlast en overstroming te voorkomen, kan bij hoogwater 1 miljoen kubieke meter water in deze piekberging opgeslagen worden. “Dat zoeken naar verbeteringen voor de toekomst, met klimaatveranderingen die gaande zijn, maar ook nadenken over onze invloed op de leefomgeving, is iets wat in het hart van onze business zit.”

Grondleggers van een betere leefomgeving
Niet verwonderlijk dan ook dat het tijd was voor een nieuwe slogan en een nieuwe website (JdBgroep.nl). Als ‘grondleggers van een betere leefomgeving’ kwalificeert het bedrijf zich eindelijk zoals het hoort te zijn. “We zoeken vaak naar projecten waar veel grondstoffen in- en uitgaan. De een moet er vanaf, terwijl een ander er juist op zit te wachten. Dat proberen wij bij elkaar te brengen. Soms slaan we het op onze depots op, maar nog liever rijden we zo snel mogelijk van a naar b. Dat circulaire denken zit echt in ons DNA. Dankzij ons fijnmazige netwerk kunnen wij die match goed maken.

Onze manier van werken en onze focus op kwaliteit werkt als een magneet op de beste vakmensen. Dan heb ik het over onze hardwerkende collega’s op de bouwplaats, maar ook de specialisten op onze kantoorlocaties. Zij zijn de basis van ons succes. De combinatie van vakwerk, samen met onze ambities en expertises, maakt ons wat we zijn: grondleggers van een betere leefomgeving.

 

Verandering ook noodzaak voor goed werkgeverschap
Ook op gebied van goed werkgeverschap is verandering blijvend noodzakelijk. “Onze betrokken medewerkers vormen het hart van ons familiebedrijf. We willen weten wat onze mensen belangrijk vinden en hoe we daarin mee kunnen veranderen om toekomstbestendig te blijven. Dit doen we bijvoorbeeld door onze medewerkers te vragen wat zij belangrijk vinden in hun werk en bij hun arbeidsvoorwaarden. Wij gaan dit niet voor hen invullen, maar willen weten hoe zij erover denken. Verandering en mee bewegen is bovendien een noodzaak om in de toekomst genoeg goede arbeidskrachten te kunnen aantrekken en goed werkgeverschap te blijven bieden.” 
Verandering lijkt een noodzaak voor familie- bedrijven. “Uiteraard bouw je als opvolger altijd voort op wat de vorige generatie heeft opgebouwd, maar oog blijven houden voor de toekomst is minstens zo belangrijk. Ook is niet zomaar iemand van de familie een geschikte opvolger. Het gaat erom dat diegene de juiste kwaliteiten op de juiste plek en het juiste moment aan het bedrijf kan toevoegen. Die vraag of ik dat kan, heb ik mijzelf destijds heel serieus gesteld. Oog voor de toekomst houden betekent ook dat we nadenken over andere actuele thema’s zoals AI. Wat gaat deze ontwikkeling voor ons betekenen? We werken al steeds meer met data, om onze processen nog beter in te richten, maar AI is van een andere orde. Kunnen we de kwaliteit van zand bijvoorbeeld in de toekomst beoordelen door middel van AI? Op al dit soort thema’s en ontwikkelingen moet je alert zijn en tijdig op inspelen.”

Circulair en maatschappelijk betrokken denken en handelen zit dus stevig in de basis van het familiebedrijf verankerd. Alleen kwam dit er de afgelopen jaren nog niet goed genoeg uit. Reden voor de derde generatie om, naast alle externe communicatie, ook een stukje interne bewustwording op gang te brengen bij de medewerkers. “Vroeger was de tendens bij ons bedrijf veel meer van ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg', dus liep je niet zo te koop met wat je deed. Werk was gewoon werk en klaar.

Tegenwoordig hechten we meer belang aan wat je als medewerker kunt bijdragen aan het bedrijf en daarmee aan de omgeving. Dat dwingt ons om te kijken naar wat wij als bedrijf bijdragen aan de maatschappij en hoe wij aantrekkelijk kunnen zijn als werkgever. Dat hangt allemaal met elkaar samen en heeft invloed op elkaar.”

Zandlopers als maatschappelijke metafoor
Om dit te verbeelden, pakt Den Breejen twee tafelhoge zandlopers gevuld met – toepasselijk – zand van zijn kast. “Een zandloper bestaat uit twee delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, elkaar dus beïnvloeden en is omkeerbaar. Toch gaat er nooit één zandkorrel verloren – die voor ons net zo waardevol is. Dit verbeeldt ook het nadenken over de eigen invloed op de ander en samen verder kijken. Dat vraagt van iedereen bewustwording en steeds weer nadenken over wat we toevoegenaan onze omgeving en waarom. Want we doen inmiddels zoveel in onze leefomgeving, dat mogen we best eens meer laten zien.”

JdB groep
Rijnlanderweg 1085
2132 MP Hoofddorp
023 - 561 33 29
info@jdbgroep.nl
www.jdbgroep.nl


Reacties

WhatsApp us!