Ondernemers Midden-Holland luiden de noodklok en roepen met manifest overheid op tot actie

Ondernemers Midden-Holland luiden de noodklok en roepen met manifest overheid op tot actie

Door ruimtegebrek en een stagnerende bereikbaarheid staan de welvaart en vitaliteit in Midden-Holland onder druk. Ondernemersverenigingen roepen daarom met een economisch manifest de politiek op tot actie.

In Midden-Holland is het goed ondernemen, goed wonen en goed recreëren. De brede welvaart ligt hoger dan het landelijk gemiddelde en de inwoners behoren tot de gelukkigste Nederlanders. Toch zijn er in toenemende mate zorgen.Een gebrek aan ruimte om te groeien, een verminderde bereikbaarheid en energievraagstukken bedreigen het ondernemers- en leefklimaat in onze regio”, laat Lisette Hogenelst namens Midden-Holland Onderneemt weten. Midden-Holland Onderneemt is een samenwerkingsverband tussen ondernemersverenigingen in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Krimpenerwaard en Zuidplas.

De ondernemersverenigingen hebben hun zorgen samengevat in een economisch manifest. Ook nodigen zij de politiek uit om samen op te trekken om Midden-Holland weer te laten groeien en bloeien. Dit manifest hebben zij maandag 17 juni aangeboden aan Pieter Verhoeve, voorzitter dagelijks bestuur van de regio, en aan Jan Leendert van den Heuvel, voorzitter van het Triple Helix Overleg (een overleg tussen overheid, ondernemers en onderwijs).

Verhoeve en Van den Heuvel waarderen de handreiking om samen op te trekken. “Ik zie het als een vorm van (kritische) betrokkenheid. We nemen deze oproep serieus. Er is nu actie nodig in Midden-Holland, anders loopt deze regio die op korte termijn groeit van 250.000 inwoners naar 300.000, vast”, vertelt Verhoeve. Van den Heuvel vult aan: “In het manifest staan terechte punten qua inhoud en het roept op tot actiever worden qua kansen en bedreigingen. Het heeft een positieve insteek en helpt mee om goede voornemens tot uitvoering te brengen en om punten te agenderen en adresseren bij de provincie en het Rijk.”

 

Dat actie nodig is, blijkt onder meer uit recent onderzoek door economen van de Rabobank waarin economische krimp in deze regio wordt voorspeld. Op de groeiranglijst staat Midden-Holland inmiddels in de onderste regionen: op plek 37 van de 41. “Wij roepen daarom de politiek, en in het bijzonder de provincie op, om ruimte te geven aan bedrijven om te groeien. Het bedrijfsleven in Midden-Holland heeft tot 2030 behoefte aan 80 tot 100 hectare extra bedrijventerreinen. Maak onder meer Gouwepark II, Rijnhoek II en bedrijventerreinen in de Krimpenerwaard mogelijk.”

Ook roepen de ondernemersverenigingen op tot betere infrastructuur, want de doorstroming op ontsluitingswegen en het openbaar vervoer verdienen extra aandacht. “Veilige bereikbaarheid, toegankelijke mobiliteit en een volledige infrastructuur zijn voorwaarden om succesvol te kunnen blijven ondernemen: investeer daar in.” Als voorbeeld noemen zij de Bodegravenboog, een verbeterde doorstroming op de N207 en N210 en een OV-knooppunt nabij Gouweknoop. ,,Help bovendien ondernemers bij de energietransitie en los netcongestie op, zodat ondernemers duurzaam kunnen ondernemen en ontwikkelen.”

Midden-Holland Onderneemt! benadrukt dat zij graag een actieve rol speelt. “Wij werken graag samen aan een vitaal Midden-Holland. We hopen dat de politiek onze handreiking aanneemt, zodat we samen, hand in hand, kunnen werken aan een groeiend en bloeiend Midden-Holland.”


Reacties

WhatsApp us!