NOM Renovaties goedkoper met uniek ontwerp

NOM Renovaties goedkoper met uniek ontwerp

Een straat zoals er in vele dorpen en steden te vinden zijn. De wijk is gebouwd in 1969.In een samenwerkingsteam van bedrijven is een uniek project tot stand gekomen.In dit project worden 12 woningen te voorzien van warmtepompen. De warmtepompen worden gevoed door 6 gesloten bodemenergiesystemen.

Bodemenergiesysteem

VHGM heeft het ontwerp gedaan voor de aanleg van dit bodemenergiesysteem.
Het aanleggen van een bodemenergiesysteem voor bestaande woningen is een extra uitdaging omdat het lastiger is om te boren.
Er kan niet geboord worden onder de woningen zelf of lastig in een al aangelegde tuin. Voor dit project is gekozen om de boringen te plaatsen op gemeentegrond direct bij de woningen.
Er is gekozen om de 12 woningen aan te sluiten op 6 bodembronnen. 2 woningen met ieder een warmtepomp worden aangesloten op 1 bodembron. De bodembronnen worden daardoor meer belast dan bij een 1 op 1 bron.
Over het algemeen betekent dit dat de bodembronnen dieper geboord moeten worden om de woningen van gewenste hoeveelheid energie te voorzien.
Echter, wanneer er meerdere woningen aangesloten worden op één bodembron, wordt de totale te boren lengte toch minder. Initiële projecten laten zien dat er tussen de 10 en 30 % van de totale te boren lengte te besparen valt met deze methode.

Lees meer

 


Reacties