Meerlanden zet stappen vooruit naar circulaire regio op weg vol uitdagingen

Meerlanden zet stappen vooruit naar circulaire regio op weg vol uitdagingen

Meerlanden heeft in 2023 significante stappen voorwaarts gezet richting een circulaire en inclusieve regio. Belangrijke vooruitgangen werden geboekt op het gebied van afvalscheiding en hergebruik, mede dankzij samenwerkingen en nieuwe initiatieven zoals de Re-Use certificering en een pilotproject met witgoedproducent Miele. Toch blijft de weg naar voren uitdagend, waarbij samenwerking in de gehele keten essentieel is.

Angeline Kierkels, Algemeen Directeur van Meerlanden, doet daarom een oproep: “Samen met gemeenten, inwoners, bedrijven en onze partners blijven we ons inzetten voor een betere en duurzamere leefomgeving voor iedereen. Toch zien we nog nadrukkelijker dat we als branche de gehele keten nodig hebben om grotere stappen te zetten om de circulaire ambities van 2050 te halen en noodzakelijke transities te helpen versnellen. Producentenverantwoordelijkheid, regelgeving en fysieke ruimte zijn hierin belangrijke thema’s. Daarom nodig ik iedereen uit om hierin mee te denken en het gesprek aan te gaan om te komen tot slimme oplossingen. Immers, de weg naar voren, is niet de weg terug!”

Het volledige jaarverslag 2023 is beschikbaar op https://jaarverslag2023.meerlanden.nl.

Stappen vooruit in afvalscheiding

In lijn met de doelstellingen van het landelijke VANG-programma heeft Meerlanden de afgelopen twee jaar samen met en in Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer, Hillegom, Lisse en Noordwijk een nieuw afval- en grondstoffenbeleid geïmplementeerd, ondersteund door de JA!-campagne en grondstofcoaches. De resultaten werden in 2023 goed zichtbaar en meetbaar in termen van verdere afname van de hoeveelheid restafval én een betere scheiding van stromen als GFTe en PBD. Naast betere afvalscheiding richt Meerlanden zich op het minimaliseren van vervuiling van stromen het verhogen van de kwaliteit.

Groeiend bewustzijn bij bedrijven

Ook steeds meer bedrijven zien het belang in van afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen. Met de zero waste aanpak ‘Van A tot Zero’ ondersteunt Meerlanden voor Bedrijven haar klanten bij de implementatie van best practices op dit gebied. Deze aanpak draagt bij aan een verhoogd bewustzijn en betere afvalscheiding in de bedrijfssector. Liefst 500 bedrijven zijn gestart met Glas en PD scheiden door inspanningen van de zakelijke tak van Meerlanden onder de landelijke campagne ‘Afval Goed Geregeld’.

Verschuiving naar meer hergebruik

Een belangrijke stap in de richting van meer hergebruik was de pilot met Miele, Midwaste en Stichting OPEN voor het refurbishen van wasmachineonderdelen, ondersteund door de behaalde Re-Use certificering van WEEELABEX. Deze certificering biedt mogelijkheden om meer apparaten uit de afvalstatus te halen en terug te brengen naar productstatus. Daarnaast moeten twee nieuwe Grondstofhallen, in Rijsenhout en in Voorhout, de uitstoot naar omgeving minimaliseren en de kwaliteit van grondstoffen verhogen.

Lachgasproblematiek

Een nieuwe uitdaging in 2023 was de toename van lege lachgascilinders in het afval, wat veiligheidsrisico’s voor medewerkers en schade aan verwerkingsinstallaties met zich meebracht. Meerlanden zoekt regionale samenwerking en lobbyt samen met gemeenten en brancheverenigingen NVRD en VA voor wijzigingen in wetgeving om deze problematiek aan te pakken en de kosten voor gemeenten en inwoners te beperken.

Belangrijke organisatorische en financiële stappen

Meerlanden zag de omzet stijgen met 7% naar €89 miljoen en behaalde  een positief resultaat na belastingen. Daarnaast is er een nieuwe, toekomstgerichte organisatiestructuur geïmplementeerd om flexibel en veerkrachtig te blijven in een veranderende omgeving. Met oog voor onboarden, ontwikkelen en behouden van talent in een uitdagende arbeidsmarkt. Ook ondertekenden de gemeente Haarlemmermeer, De Waterwolf en Meerlanden een intentieovereenkomst over een mogelijk samengaan van de twee uitvoeringsorganisaties op gebied van beheer van openbare ruimte.

Samen met de gemeentelijke aandeelhouders stelde Meerlanden tenslotte een gewijzigde manier van indexeren vast. Deze sluit beter aan op tijden van hoge inflatie. En maakt het ook mogelijk om te blijven investeren in innovaties, initiatieven en mensen om bij te dragen aan een circulaire en inclusieve regio.

Het volledige jaarverslag 2023 is beschikbaar op https://jaarverslag2023.meerlanden.nl.


Reacties

WhatsApp us!