'Maak MKB weerbaarder tegen criminaliteit'

'Maak MKB weerbaarder tegen criminaliteit'

Het zal je als ondernemer maar gebeuren: diefstal of vandalisme, een hack waarbij gedreigd wordt data openbaar te maken, een klant die agressief wordt of ondermijning door een crimineel die toevallig net het pand naast je in gebruik heeft. Vele ondernemers denken dat het hen nooit zal overkomen, maar wie om zich heen vraagt zal verbaasd zijn over het aantal dat hier slachtoffer van werd.

Het Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland (PVONH) heeft als doel ondernemers binnen het MKB weerbaar te maken tegen criminaliteit door middel van het organiseren van kosteloze bijeenkomsten en trainingen. Linda Hoorn is coördinator en communicatieadviseur binnen het PVONH en zegt: “Wij zien een toename in

het aantal ondernemers dat te maken krijgt met ondermijning, cybercriminaliteit en criminaliteit in de vorm van diefstal en agressie. Wij kunnen deze problemen zelf niet oplossen, maar leren ondernemers hoe je bepaalde signalen kunt herkennen en geven gerichte training over wat je wel en niet kunt doen op het moment dat je ermee geconfronteerd wordt. Samen kunnen we het ondernemersklimaat in deze regio namelijk wél veiliger, gezonder en daarmee onaantrekkelijk maken voor criminelen.”

INTO business vroeg specialisten Scott Meskes (Work Secure), Phil Jonkhart (DSE IT-Services), Dick Dekker (Businesspark Wormerveer) en Colin van der Laan (Vanderlaan) om advies.

Colin van der Laan, directeur Van der Laan.
'Operatie Vanderlaan' waar- borgt gevoel van veiligheid

Vanderlaan in Zwaag staat onder andere bekend om het leveren van beveiligings- systemen op het gebied van brand, inbraak, cameratoezicht en toegangscontrole.

Het bedrijf heeft echter ook het menselijk perspectief van veiligheid opgenomen in haar visie, de veiligheid om jezelf te kunnen zijn en te ontwikkelen. Directeur Colin van der Laan zegt hierover: “Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Wij geloven in een open communicatiecultuur waardoor iedereen zich welkom en gezien voelt.”

‘Operatie Vanderlaan’ is één van de vele voorbeelden die door het bedrijf zijn ingezet om dit gevoel van veiligheid te waarborgen. 20 Medewerkers vanuit de diverse afdelingen uit de organisatie nemen zitting in Operatie Vanderlaan en bespreken daarbij diverse thema’s en onderwerpen die in het bedrijf spelen. Er worden voorstellen gedaan voor verbetering en samen wordt besloten welke ideeën tot uitvoering worden gebracht.

Colin: “Een voorbeeld is de invulling van ons wagenpark. We hebben de drive om duurzaam te ondernemen, maar het moet ook praktisch uitvoerbaar zijn. Een elektrische auto heeft bijvoorbeeld beperkingen bij het rijden met een aanhangwagen. Deze vraagstukken bespreken we met de mensen die er dagelijks mee mogen werken en zo verkrijgen we meerdere inzichten die bijdragen om tot een beslissing te komen die voor iedereen werkt”

Dick Dekker, voorzitter van het bestuur van Businesspark Wormerveer.
'Met elkaar het verschil maken op Businesspark Wormerveer'

Businesspark Wormerveer telt meer dan 700 bedrijven die samen goed zijn voor ongeveer 4.700 werknemers. Met zo veel mensen moet veiligheid ook vanuit een menselijk perspectief bekeken worden, vindt Dick Dekker, voorzitter van het bestuur Businesspark Wormerveer.

Hij zegt: “Wanneer een ondernemer zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel ontstaat er ook een verantwoording naar de maatschappij. Met elkaar kunnen we het verschil maken en daarom zou iedere ondernemer zichzelf de vraag moeten stellen: ‘Wat kan ik nog meer betekenen met mijn netwerk en mijn competenties’.”

Businesspark Wormerveer heeft de wens om de samenwerking met haar ondernemers te bestendigen middels een bedrijven-investerings-zone (BIZ).

Collectief worden er thema’s met bijpassende doelen bepaald met een looptijd van vijf jaar waar elke deelnemende ondernemer ļ¬nancieel aan bijdraagt. Dick: “Eén van onze wensen is bijvoorbeeld het aanstellen van een parkmanager. De kosten zijn relatief laag per deelnemend bedrijf maar de slagkracht door het samen te doen des te groter.”

Opleiding en onderwijs zijn belangrijke pijlers in de visie van Businesspark Wormerveer. Dick: “Door samen te werken met scholen in de vorm van stageopdrachten betrekken we de jeugd. We vragen naar hun visie op veiligheid, welke adviezen zij hierin hebben en via welke kanalen ze een campagne hierover zouden starten waarbij zowel ondernemers, werknemers als nabije omgeving betrokken worden. Zo creëren we een boodschap over veiligheid die aankomt, overdraagbaar is en dus toekomstbestendig.”

Phil Jonkhart, directeur DSE IT-Services.
'Tijd van makkelijk herkenbare phishing mails is voorbij'

Phil Jonkhart, operationeel directeur bij DSE IT-Services uit Beverwijk, ziet een toename van digitale inbraakpogingen. Hij zegt hierover: “Circa 83 procent van de ondernemers is in meer of mindere mate al een keer slachtoffer geweest van cybercriminaliteit. Als IT-dienstverlener zien wij een verschuiving in slachtoffers van grotere bedrijven naar het MKB.”

Een andere zorgwekkende trend die hij benoemd is dat cybercriminelen zich bijna net zo snel ontwikkelen als de programma’s die data moeten beschermen. Phil zegt hierover: “De tijd van

makkelijk herkenbare phishing mails met taalfouten is voorbij, de e-mails van nu zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Er zijn recente voorbeelden waarbij met behulp van AI de stem van de CEO gebruikt wordt om fraude te plegen.”

Op de vraag wat ondernemers zelf kunnen doen antwoordt hij: “Als ondernemers bij ons komen, stellen wij de vraag: ‘Wat als je volledige IT er een paar dagen uit ligt door een hack, wat is dan de impact?’ Het antwoord op die vraag is bepalend voor de investering die je kunt, of eigenlijk, moet doen op het gebied van datasecurity. Dit is per bedrijf verschillend, wij kunnen de kans dat je als bedrijf getroffen wordt door cybercriminaliteit aanzienlijk verlagen.”

Tips van Phil die in elk geval kunnen bijdragen aan een veiligere dataomgeving zijn:

  • zorgdragen dat updates gedaan worden;
  • rechten die medewerkers hebben op het netwerk afbakenen;
  • medewerkers trainen op bewustwording;
  • kiezen voor werken en dataopslag in de

Scott Meskes, directeur Work Secure.
Slim en duurzaam camera- toezicht op bouwplaatsen

Scott Meskes, directeur bij Work Secure uit Zwaagdijk, ziet diefstal en vandalisme op bouwplaatsen de laatste jaren fors toenemen. Hij zegt: “Bij vandalisme is het voornamelijk jeugd die rondhangt op bouwplaatsen en daar vernielingen aanbrengt. Bij diefstal zie je van alles, dit heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat het leven duurder is geworden.”

Met slimme en duurzame cameraoplossingen helpt Work Secure ondernemers het bezit van ondernemers te beschermen. De camera’s zijn zo afgesteld dat ze beweging herkennen in de vorm van een persoon of een voertuig. Hierop volgt een akoestisch alarm en doormelding naar de meldkamer die vervolgens via de luidsprekers de indringer verzoekt om het terrein te verlaten. Over het effect van camerabeveiliging zegt Scott: “Wij hebben zo’n 200 keer per week alarm waarbij daadwerkelijk een persoon of voertuig in de zone komt. Het akoestisch alarm en de waarschuwing van de meldkamer is veelal genoeg om de ongenode gasten het terrein te laten verlaten en 2 tot 3 keer per week leidt het tot een aanhouding.”

Wat ondernemers volgens Scott zelf preventief kunnen doen is een goed hek plaatsen en deze ook daadwerkelijk afsluiten. Daarnaast is het inzetten van camerabeveiliging belangrijk. “Een camera is 80% preventief, dat scheelt je onnodige kosten en, als we over bouwplaatsen praten, vertraging op je project.”


Reacties

WhatsApp us!