Let’s make things better!

Let’s make things better! Foto: Myrte Photography

Let’s make things better. Dat was ooit de slogan van Neerlands trots: Koninklijke Philips N.V. Het moest allemaal beter maar vooral ook anders bij onze lampenfabrikant uit Eindhoven. Dat kan dus ook totaal verkeerd uitpakken. Het huidige Philips lijkt nog nauwelijks op de oude hightech- reus die het ooit was. Het voortbestaan van het bedrijf wordt bedreigd door een misser met slaapapneuapparaten.  

Koninklijke Philips, opgericht in 1891, groeide uit van familiebedrijf tot multinational. Philips domineerde vanaf de Tweede Wereldoorlog de Nederlandse elektronicamarkt en breidde zich steeds verder uit. Ook ging Philips op zeker moment de internationale markt voor digitale geheugens, halfgeleiders en chips veroveren. Dit zijn markten waarop snel wordt geïnnoveerd en bijna jaarlijks technologische vooruitgang wordt geboekt. Philips was het enige Europese bedrijf dat op deze internationale markt iets kon betekenen. Zij was een sterke speler en onaantastbaar. Althans, zo leek het.

Op zeker moment kreeg Philips met economische tegenwind te maken. De tijden waren inmiddels veranderd. Niet de managers in de boardroom, maar activistische aandeelhouders bepaalden de koers van het bedrijf. Door de grote druk die de aandeelhouders op de managers legden, moest Philips flexibeler worden. Dit leidde tot het afstoten van activiteiten. Philips moest afslanken en verzelfstandigde in korte tijd verschillende ondernemingen waaronder NXP, TSMC, en ASML.

En zie het resultaat. Waar wordt op dit moment het geld verdiend en waar gaat alle geopolitieke aandacht naartoe? Juist ja, naar ASML en het Taiwanese TSMC, de belangrijkste leveranciers van machines voor de halfgeleiderindustrie en ’s werelds grootste chipproducent. Philips stond de wieg van beide bedrijven, maar verkocht haar kroonjuwelen om zich volledig toe te leggen op de markt van medische apparatuur.

Waar nam Philips de verkeerde afslag? Een analyse van de recente geschiedenis van Philips leert ons veel over het wankele evenwicht tussen behoud van het DNA van de onderneming en de onbedwingbare neiging om aandeelhouders tevreden te stellen. Als het dan misgaat, kan het goed misgaan. Zoals in het geval van Philips, dat zichzelf in slaap suste en al snurkende onderuit ging. De moraal van dit verhaal is helder: verloochen jezelf nooit, anders ben je de klos.

Menno Jansen (56) is getrouwd met Marieke. Samen hebben zij drie volwassen kinderen. Menno studeerde politieke wetenschappen en rechten in Leiden. Eigenlijk wilde hij de journalistiek in, maar toch koos hij in 1993 voor de advocatuur. Inmiddels heeft hij vele ondernemers op weg geholpen in het doolhof van het recht. Zijn expertise strekt zich uit van het intellectuele eigendomsrecht tot ondernemingsrecht. Zijn credo: “Elk juridisch probleem is een puzzel, maar laat mij alsjeblieft de stukjes in elkaar passen!”


Reacties