Jeffrey van Meerkerk benoemd als lid Raad van Toezicht mboRijnland

Jeffrey van Meerkerk benoemd als lid Raad van Toezicht mboRijnland

Per 1 april 2024 is een nieuw lid benoemd voor de Raad van Toezicht van mboRijnland. Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van een van de leden was een vacature ontstaan. 

In de vergadering van de Raad van Toezicht van 2 april 2024 is Jeffrey van Meerkerk benoemd als lid van de Raad van Toezicht mboRijnland en de remuneratiecommissie. De Rotterdammer is benoemd op voordracht van de ondernemingsraad van mboRijnland. Hij volgt Hugo Fernandes Mendes op die per 31 december 2023 afscheid heeft genomen.

Jeffrey van  Meerkerk is directeur Strategische Relaties bij de ManpowerGroup Nederland. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van complexe Human Capital vraagstukken, duurzaamheidsvraagstukken (ESG) en het organiseren van strategische stakeholderrelaties.  Jeffrey is 50 jaar en een voormalig mbo-student. Hij is maatschappelijk betrokken en draagt in zijn werkzaamheden bij aan gendergelijkheid en bewuste inclusie. Deze betrokkenheid past goed bij de missie van mboRijnland ‘Wij leiden op voor een duurzame en inclusieve samenleving’.  

 

Jolanda Boere, voorzitter ondernemingsraad: “De ondernemingsraad heeft Jeffrey voorgedragen omdat hij in het gesprek naar voren kwam als zeer gedreven. Hij ziet het belang van goed mbo-onderwijs en wil daar graag zijn bijdrage aan leveren. Ook heeft hij ervaring met medezeggenschap en wil hij zich inzetten voor het verbeteren van het contact tussen de medezeggenschap en de Raad van Toezicht.“

Jeffrey van Meerkerk: “Als voormalig mbo-student ben ik enorm trots op deze benoeming. De waarde van het mbo wordt helaas nog onvoldoende (h)erkend. De arbeidsmarkt kan niet functioneren zonder goed opgeleide vakmensen. Er is een groot en structureel tekort. Wat mij betreft staat mbo voor praktisch hoog opgeleid. Dit mag veel meer uitgedragen worden.”

 

 

Over mboRijnland

mboRijnland is een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Rijnland en heeft 12 vestigingen in zeven verschillende steden: Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda, Leidschendam-Voorburg, Waddinxveen, Woerden en Zoetermeer. Naast middelbaar beroepsonderwijs verzorgt mboRijnland ook voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vwo, havo en vmbo-t) via Next College en maatwerkcursussen voor medewerkers van bedrijven. Er zijn 1800 mensen werkzaam bij mboRijnland en jaarlijks volgen er ruim 17.000 studenten onderwijs. mboRijnland legt met haar onderwijs de basis voor een inclusieve en duurzame samenleving, waarin iedereen meetelt, van waarde is en de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven, andere onderwijsinstellingen, gemeenten en maatschappelijke instellingen. Kijk voor meer informatie op www.mborijnland.nl.


Reacties

WhatsApp us!