Hoe onnozel zijn ze in Den Haag!

Hoe onnozel zijn ze in Den Haag!

Thema van deze editie is: 'Verandering Noodzaak of keuze?'. Het antwoord mag duidelijk zijn. Zonder verandering is er geen ontwikkeling binnen een samenleving. Er moet een wisselwerking zijn tussen bedrijfsleven, overheid en burger.

Een goed functionerende overheid die het bedrijfsleven laat excelleren, brengt welvaart, welzijn en voorspoed. Belastingen zijn de hoofdmoot voor de inkomsten van de overheid. Het is dus van groot belang dat de overheid een uitgekiend financieel beleid voert.

Jarenlang stond ons land qua vestigingsbeleid in de wereldtop. Brievenbusfirma’s (vies woord), aardgasopbrengsten, huisvesting van vele multi- nationals, sterke fiscale infrastructuur waardoor kennis ingekocht kon worden die op de Nederlandse markt niet voorhanden is, leverden leuke belasting- opbrengsten op. De burgers en het bedrijfsleven profiteerden hiervan en het overheidsbeleid gaf vertrouwen aan burger en bedrijfsleven.

Helaas moet geconstateerd worden dat het EU- en wokespook het overheidsbeleid zodanig hebben geïnfecteerd, dat er geen peil meer op getrokken kan worden. Het vertrouwen in de overheid is tot het nulpunt gedaald.

Het valt anders toch niet te verklaren dat de kip met gouden eieren wordt weggegooid en daarvoor alles wat ziek, zwak en misselijk is in de plaats komt. Het bedrijfsleven zorgt voor inkomsten en de overheidskosten worden  verhaald op het bedrijfsleven. Feitelijk logisch, maar daar zijn grenzen aan en in coronatijd zijn 50.000 ambtenaren aangenomen, blijken er 850.000 WIA–gerechtigden en 368.000 werklozen te zijn, komen er jaarlijks 400.000 asielzoekers bij en zorgen de toeslagen ervoor dat niemand meer wil werken uit angst deze kwijt te raken en worden uitkeringen lukraak verhoogd. Dit is geen limitatieve opsomming, maar moet wel eens Den Haag laten beseffen dat het niet meer verder kan. Vele ondernemers staat het water aan de lippen door schutterend fiscaal overheidsbeleid.

Tekorten worden verhaald op de ondernemers door achteloos fiscale faciliteiten af te schaffen zonder de consequenties te onder-zoeken. Voorbeeld: het afschaffen van de 30% vergoedingsregeling voor kenniswerknemers die op de Nederlandse markt niet voorhanden zijn, impliceert dat ASML geen personeel kan werven. Het uithangbordje van Nederland wordt feitelijk weggejaagd. Voorstel was de btw op bloemen onder het hoge tarief te brengen. De lobby van de bloemenboeren werkte goed, dus werd besloten de 30% regeling maar te versoberen. Niemand in Den Haag die erover nadenkt de overheidsuitgaven te beteugelen (tenzij het defensie-uitgaven zijn, het is volsterkt idioot dat de 2% NAVO-norm niet gehaald wordt). Veranderen van links (zwak) overheidsbeleid is volstrekt noodzakelijk voor de stabiliteit van onze economie.

Jan Willem van de Stouwe is sinds begin jaren 90 werkzaam in de fiscale adviespraktijk.


Reacties

WhatsApp us!