Gyproc, New West en GP Groot slaan handen inéén

Gyproc, New West en GP Groot slaan handen inéén

Nederland kiest voor een duurzame samenleving en heeft zich tot doel gesteld in 2050 circulair te zijn. Een circulaire bouweconomie is hiervoor een vereiste, dit vraagt om een radicaal andere manier van bouwen en samenwerken. Zo moeten opdrachtgevers circulair uit gaan vragen, opdrachtnemers circulaire oplossingen voorstellen en producenten van bouwmaterialen innovatieve circulaire producten ontwikkelen en aanbieden. Gyproc Nederland, marktleider op het gebied van gipsproducten voor de binnenafbouw, New West Gypsum Recycling (NWGR), wereldleider in gipsrecycling en inzamel- en recyclebedrijf GP Groot slaan de handen ineen om het aanbod van kwalitatief hoogwaardige circulaire gipsproducten voor de binnenafbouw te vergroten.

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Gips is in dit kader een ideaal materiaal, stelt Maarten Hendriks, managing director van NWGR in Europa. “Gips is honderd procent recyclebaar en oneindig her te gebruiken om nieuw gips met exact dezelfde samenstelling van te maken.”

Gerecycled gips steeds belangrijker
“De productie van gipskartonplaten wordt mogelijk gemaakt door het delven van natuurgips. Een uiterst geschikt materiaal voor circulair bouwen, omdat het zijn kwaliteit behoudt. Ook na recycling. Tom van Engelen, marketing, techniek en innovatie- manager van Gyproc Nederland hierover: ‘Het product is te waardevol om niet te recyclen, daarom is Gyproc Nederland bezig het percentage gerecycled gipsmateriaal in de verschillende producten continue te verhogen.’ Vanuit een circulair oogpunt pakt deze fabrikant graag de voortrekkersrol en zet zo een nieuwe standaard in de markt met de Gyproc Regips A gipskartonplaat.”

Hergebruik gips niet per se circulair
Het hergebruik van gips is volgens Maarten Hendriks van NWGR niet vanzelfsprekend circulair: “Veel afgedankt gips wordt, ook in Nederland, over landbouwgrond uitgestrooid om de kwaliteit van de grond te verbeteren. Hoewel dit nog altijd beter is dan het op de vuilstort te laten belanden, is dat vanuit circulair oogpunt waardevernietiging. Wij streven er naar zo veel mogelijk afgedankt gips te verwerken tot grondstof voor nieuwe bouwmaterialen. Het is daarom belangrijk dat gips afzonderlijk, als monostroom, ingezameld wordt en niet, zoals maar al te vaak het geval is, bij het gemengd afval belandt waardoor hergebruik niet meer mogelijk is.”

Ketensamenwerking om toepassing circulair gips te bevorderen
Gyproc Nederland, New West Gypsum Recycling en GP Groot zijn een samenwerking aangegaan om de circulaire keten voor inzameling, verwerking en recycling van gipsplaten tot voor de productie van nieuwe gipsplaten toepasbare grondstoffen uit te breiden. Ronald Balvers, directeur van GP Groot recycling: “Sinds de jaren zeventig worden in de Nederlandse bouw steeds vaker gipsplaten toegepast. Als je uitgaat van een gemiddelde levensduur van 40 jaar dan betekent dat dat er de komende jaren steeds meer gips uit de gebouwen vrijkomt. Gips is, theoretisch gezien, honderd procent recyclebaar. In de praktijk ligt dit percentage echter lager. Bij het ter verwerking aangeboden gipsafval zit te vaak ander bouwafval, daarnaast zijn de gipsplaten zelf voorzien van papier. Door ons bij sloop enbouwafvalinzameling te richten op de mono-inzameling van gips en onze sorteer- en recycleprocessen te optimaliseren streven we naar grotere hoeveelheden hoogwaardig gerecycled gipsafval. Doordat NWGR het gipsafval verwerkt tot circulaire, gerecyclede gipsgrondstof en Gyproc er nieuwe bouwmaterialen van maakt bieden we bouwklanten een oplossing waarbij de cirkel helemaal rond wordt gemaakt.”

 


Reacties

WhatsApp us!