Gemeente Haarlem stimuleert groen, circulair en sociaal

Gemeente Haarlem stimuleert groen, circulair en sociaal Foto: © Tycho Müller / DeBeeldredacteur

Waarom hij Global Asset Services roemt? Dit bedrijf zamelt afgedankte apparaten in. “Alles met een stekker”, zegt Marcelino. Deze worden gedemonteerd. Alle bruikbare materialen worden in hun vestiging op bedrijventerrein Waarderpolder gerepareerd en hergebruikt dan wel op verantwoorde wijze afgevoerd. Van printplaten tot ijzer. Daarnaast wissen zij op verzoek het geheugen van computers, waarna de oude eigenaars een certificaat van bewijs ontvangen. De verwerking geschiedt honderd procent circulair, inclusief eventueel karton en plastic.

'Beter werkgeverschap bestaat niet'

Stroomversnelling
Hun business is in een stroomversnelling terechtgekomen. Steeds meer bedrijven, van groot tot klein, sluiten met Global Asset Services een contract af, waarmee een duurzaam afvalbeleid voor deze productgroep is gegarandeerd. Echter, een groeiende orderportefeuille betekent dat Marcelino en Joey medewerkers nodig hebben. Dan komt het sociale aspect van hun bedrijfsvoering naar voren. Ruud legt uit: “Zij richten zich hierbij op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Joey en Marcelino erkennen het talent dat in deze bijzondere doelgroep schuilgaat en begrijpen tegelijkertijd dat voor de begeleiding een andere handleiding nodig is.” Marcelino knikt instemmend en zegt: “De werkzaamheden hier zijn zeer divers. Wij willen deze mensen graag de kans geven te ontdekken wat zij kunnen en willen. Ieder mens heeft talenten. Wie die kan aanspreken, plukt er de vruchten van.” Joey vult aan: “Met andere woorden, wij kiezen het werk niet uit voor deze mensen. Dat werk kiezen zij zelf. Van het wissen van harde schijven tot inpakwerk en van demontage tot ordenen, wij laten hen graag zelf ontdekken welke werkzaamheden bij hen passen. Wij gaan zelfs nog een stap verder: bij ons mogen de mensen zelf bepalen wanneer en hoeveel uur zij hier werken. Zo krijgen ze ruimte om tot ontwikkeling te komen, waardoor ze zelfverzekerder worden.”

Spaarne Werkt
In hun zoektocht naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt namen Marcelino en Joey contact op met Ruud Meijer. In zijn speciale functie als aanjager impacteconomie was de vraag die de mannen hem stelden koren op zijn molen. Ruud: “Daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Ik bracht hen direct in contact met Spaarne Werkt en toen ging de bal rollen. Omdat zij nu ook mensen inzetten uit de bijzondere doelgroepen is hun cirkel wat mij betreft rond: een circulaire bedrijfsvoering en een duurzaam personeelsbeleid.”

Global Asset Services streeft naar honderd procent sustainability

Over de term ‘impacteconomie’ zegt hij: “Het gaat hierbij het inzetten van ondernemerschap voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat kan op sociaal vlak, maar ook op gebied van duurzaamheid en circulariteit. Het ontleden van elektronisch afval zodat de grondstoffen kunnen worden hergebruikt, is circulair. Het inzetten van mensen uit bijzondere doelgroepen is sociaal. Een andere vorm is kopen met impact. Neem de gemeente Haarlem, die koopt jaarlijks voor 330 miljoen euro in. Dat doet zij het liefst bij impactvolle bedrijven: bedrijven die duurzame meerwaarde leveren. Wij stimuleren het bedrijfs- leven ook bij dergelijke leveranciers in te kopen.”

Geen subsidies
Global Asset Services ontvangt geen subsidies. Marcelino: “Dat willen we ook niet. Het gaat erom dat je mensen in hun kracht zet, waardoor zij meerwaarde voor je bedrijf leveren. Uiteindelijk moeten wij ook gewoon winstgevend zijn om bestaansrecht te hebben.” Ruud: “Joey en Marcelino helpen deze mensen over de drempel te stappen en hen als een vis in het water te laten voelen. Die gedachtegang onderstreep ik volledig, want mensen die met plezier werken zijn tegelijkertijd ook productieve mensen.” Ruud begeleidt de mannen van Global Asset Services waar mogelijk. Hij zegt: “De moeilijkheid is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om psychische en/of lichamelijke redenen in vele categorieën zijn gestopt. Bij de een loopt het contact via de gemeente, bij de ander via het UWV. Bij de een geldt de ene regel, bij de ander een andere. Wat dat betreft verricht het WSP goed werk. Zij helpen werkgevers daarbij. Het WSP is een unieke samenwerking tussen UWV, IJmond Werkt! en Spaarne Werkt. Van wajongeren tot statushouders en van mensen met een beperking tot mensen met een bijstands- of WW- uitkering; het WSP weet raad.”

Jobcoaches
Een andere moeilijkheid is dat mensen uit deze bijzondere doelgroep een eigen jobcoach hebben. Ruud: “Dat maakt het voor werkgevers ook niet altijd even makkelijker. Als er zeven mensen uit deze doelgroep in jouw bedrijf werken, heb je ook zeven jobcoaches die jij van informatie moet voorzien. Er komt al met al veel bij kijken. Dus is het goed als iemand je de weg kan wijzen. Ik help graag. En als ik het antwoord niet heb, breng ik ondernemers in contact met mensen die het antwoord wél hebben.” Marcelino: “Wij hebben zelf een programma geschreven waarmee jobcoaches op afstand het logboek van die medewerker kunnen inzien. Bijvoorbeeld hoeveel uur mensen hier werken en wanneer, wat voor werk zij doen, hoe dat gaat en wat specifiek voor die persoon van toepassing is. Dat scheelt ons niet alleen veel tijd, maar de jobcoaches ook.”

Slagvaardig
Sinds 2015 is er de Participatiewet. Deze wet stimuleert werkgevers en mensen met een beperking tot samenwerking. Volgens Ruud liggen er juist nu kansen. “Personeel is schaars. Wie inziet dat mensen met een beperking talenten hebben en deze goed inzet, kan daar veel plezier aan beleven.” Joey: “Ook wij moeten gewoon geld verdienen. Echter, niet zonder onze missie uit het oog te verliezen: alles wat wij doen, moet sustainable zijn. Ruud helpt ons om in deze missie te slagen. Hij is onze smeerolie. Door hem kwamen we niet alleen in aanraking met de juiste mensen, maar konden we ook slagvaardig zijn.” Ruud: “Dankzij de inzet van werkgevers zoals Marcelino en Joey zijn er in 2021 in de regio Zuid-Kennemerland meer dan 1000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst, aan het werk gebleven of dichter bij werk gebracht.” Mensen zoals Joey en Marcelino zijn volgens Ruud niet uniek. “De meeste mensen onderschrijven groen, circulair en sociaal zakendoen. Zij willen goed doen. Echter, vaak staan in grotere organisaties efficiëncy en winstmaximalisatie op de eerste plaats. Om impact te maken moet je buiten de kaders willen denken. Dan is bijvoorbeeld het scheiden van afval dat we thuis zo normaal vinden, in het bedrijf al te veel moeite. Joey en Marcelino zijn ondernemers. Bij hen overheerst de intrinsieke motivatie om sustainable te zijn. In die zin zijn zij niet uniek, maar hun manier van zakendoen is zeker nog geen gemeengoed. Met ons impactprogramma stimuleren we ondernemers hetzelfde te doen als Joey en Marcelino. Je merkt dat er een nieuwe generatie opstaat voor wie impact maken vanzelfsprekend is. Die helpen we met ons programma graag verder.”

Normaal
“Bij toepassing van de SROI worden er door overheden inkoopafspraken gemaakt met opdrachtnemers over onder andere het creëren van extra arbeidsplekken, werkervaringplekken en stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Speciaal voor ondernemers uit deze regio is het Kennemer Inkoop Platform opgericht (www.kennemerinkoopplatform.nl). Alles wat bedrijven via dit platform inkopen en sociaal besteden, wordt van hun SROI-verplichting afgehaald.” Waarna hij tot slot zegt: “Ja, nu is dat nog een verplichting. Dan zou geen verplichting moeten zijn, maar iets wat we met elkaar omarmen. Maar dat heeft tijd nodig. Geef het een jaar of tien, dan verwacht ik dat het heel normaal is.”

Voor wie meer wil weten over impactondernemen en hoe de gemeente daarbij kan helpen: mail met Ruud Meijer via r.meijer@haarlem.nl.

“Hier zijn echt pareltjes gevestigd”, zegt Ruud Meijer, projectleider Waarderpolder en aanjager impacteconomie namens de gemeente Haarlem. “Op dit bedrijventerrein zijn diverse bedrijven gevestigd die groen, circulair én sociaal zijn.” Hij wijst naar Joey Brammer en Marcelino Balorian als voorbeeld. Zij zijn eigenaars van Global Asset Services. In de ogen van Ruud is hun werkwijze, methodiek en missie in het oog springend. “Maar over tien jaar hoop ik dat dit heel normaal is.”

GLOBAL ASSET SERVICES
Waarderveldweg 91
2031 BK Haarlem
06 - 406 118 05
info@globalassetservices.eu
www.globalassetservices.eu

 


Reacties