Duurzame Ondernemers Nieuwkoop (DON) en Grontmij presenteren resultaten

Duurzame Ondernemers Nieuwkoop (DON) en Grontmij presenteren resultaten

Woensdag 5 juni presenteren Stichting DON (Duurzaam Ondernemen Nieuwkoop) en ingenieursbureau Grontmij de resultaten van precies 1 jaar

Woensdag 5 juni presenteren Stichting DON (Duurzaam Ondernemen Nieuwkoop) en ingenieursbureau Grontmij de resultaten van precies 1 jaar collectieve duurzaamheidinitiatieven. Één van deze initiatieven is zelfs uniek in Nederland! namelijk het collectieve energie dashboard om het verbruik van energie te monitoren.

Op de bedrijventerreinen Bovenland, Schoterhoek en De Olm in Nieuwkoop hebben locale ondernemers samen met Grontmij initiatief genomen om een verduurzamingtraject op te starten. Vanuit dit initiatief is vorig jaar Stichting DON opgericht met als doel ‘het stimuleren van collectieve duurzaamheidinitiatieven bij ondernemingen en instanties in en om de gemeente Nieuwkoop’.

Aanstaande woensdag 5 juni presenteren Stichting DON en Grontmij in een seminar de belangrijkste resultaten. De bijeenkomst plaats van 15-18 uur in Restaurant De Watergeus in Noorden en is open voor publiek. Aanmelden is mogelijk via: DON info@donnieuwkoop.nl 

Uniek collectief energie dashboard

Één van de resultaten is dat bij 30 bedrijven Stichting DON het energiemonitoringsysteem ‘Energy Profiler’ heeft laten plaatsen. Dit systeem meet en registreert het verbruik van gas en elektra waardoor gebruiker hun verbruik kunnen bijsturen. Dankzij een overzichtelijk dashboard kunnen de bedrijven nu zelf en gezamenlijk werken aan een zo efficiënt mogelijk verbruik van energie en een vermindering van energiekosten en milieubelasting. Een dergelijk grootschalige uitrol van energiemonitoring vanuit een collectief is uniek in Nederland! 

Subsidie voor CO2-reductie

Verder hebben alle bedrijven een individuele CO2footprint laten opstellen om structureel te gaan werken aan CO2-reductie. Recent is ook gestart met collectieve aanpak van zonne-energie. Als eerste stap hierin hebben 4 bedrijven voor 500.000kWh een exploitatiesubsidie aangevraagd. 

Hiernaast zijn er ook concrete stappen gezet onder andere op het gebied van optimalisatie ruimte gebruik en collectieve verduurzaminginitiatieven.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties