CM&P: experts in de volgende stap

CM&P: experts in de volgende stap Foto: TEKST My happy writings | FOTO Aschwin Snel

Ondernemers begeleiden bij het invullen van hun dromen, daar zijn ze goed in bij Claassen, Moolenbeek & Partners. Of het nou gaat om het formuleren van een bedrijfsstrategie of de ondersteuning bij een bedrijfsaan- of verkoop, overdracht binnen de familie of financiering, Wim Satter en Marlon van der Haven zorgen er met hun gerichte adviezen en concrete oplossingen voor dat ondernemers kunnen anticiperen op veranderingen, en ook nog eens succesvol kunnen groeien.

“Het is een turbulente wereld voor mkb- ondernemers vandaag de dag”, vindt Wim. “Er komt ontzettend veel op ze af, dat doet wat met een ondernemer. Ontwikkelingen op gebieden als technologie, duurzaamheid, prijsinflatie en governance volgen elkaar razendsnel op en ze raken iedere onderneming, groot of klein. Sinds 1 januari van dit jaar ben je zelfs verplicht over je inspanningen op ESG (environmental, social en governance) -gebied te rapporteren, in het eigen jaarverslag of aan je partners in de keten. Hoe je dat op korte en lange termijn doet, daar ondersteunen we graag in door het formuleren van een heldere bedrijfsstrategie. Want zo’n strategie geeft de juiste richting aan een organisatie en biedt concrete handvatten bij besluitvormingsprocessen. Dat alles doen we op een methodische en persoonlijke manier, we staan echt naast de ondernemer.”

Aanleidingen genoeg
Marlon gaat verder: “Er zijn legio redenen aan te wijzen waarom ondernemingen moeten of willen veranderen en daarvoor onze hulp inroepen. Het bedrijf kan in zwaar weer zitten, of een consoli- datiegolf meemaken. Er kan een gebrek aan kennis of talent zijn, of de groei kan niet meer worden gemanaged. Bij CM&P zijn we generalisten die verstand hebben van een grote diversiteit aan bedrijfsvraagstukken. Wanneer dat qua kennis- niveau nodig is, schakelen we een specialist in, zoals een fiscalist, accountant of jurist. Wat ons ook uniek maakt, is dat we actief betrokken blijven bij het traject, om samen met de specialist het vraagstuk van de ondernemer verder te analyseren en te implementeren. Wij houden dus de regie en helpen de ondernemer bij de keuzes die hij of zij moet maken. Want een ondernemer maakt die uiteindelijk zelf.”

Alles is familie
“Veel van de overnames binnen het mkb betreft familiebedrijven”, gaat Marlon verder. “Die vind ik enorm interessant om te begeleiden, juist omdat de verhoudingen vaak zo anders liggen. Er moet natuurlijk ook gewoon winst gemaakt worden en er zijn vragen over strategie en financiering, maar samenwerkende familieleden moeten ook nog met elkaar aan tafel tijdens Pasen of Kerst. Het gaat bovendien net iets vaker over vraagstukken voor de lange termijn: een termijn die over meerdere generaties gaat. Dat is logischerwijs het geval bij bedrijfsopvolging, maar ook bij grote investeringen die over een horizon van vele jaren gaan. Hoe professioneel en zakelijk familiebedrijven ook zijn, emotie en onderlinge verhoudingen houd je nooit helemaal buiten het bedrijf, er komen bijna altijd bestaande situaties en gebeurtenissen naar boven bij zulke trajecten. Door alert te zijn op dat soort signalen en ze te benoemen, haal je direct de angel eruit. Bij spannende momenten en grote besluiten helpen wij ondernemers graag om rationele afwegingen te maken.”

Netwerk van specialisten voor die klik
Wim: “Omdat onze rol er echt één van partner is, vinden we het hebben van een goeie klik met de ondernemer heel belangrijk. Daarom zijn we actieve netwerkers en laten we, als het even kan, ons gezicht graag zien in Alphen en Gouda. We wonen ook allebei in het Groene Hart en hebben heel veel affiniteit met onze gevarieerde regio. In Zuid-Holland werken we met 10 partners. Het is prettig om gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en expertise, je staat er dus nooit alleen voor. Is de kennis alsnog niet bij deze tien mensen aanwezig, dan kunnen we nog terugvallen op de 50 partners in de andere negen regio’s van Nederland. Dat is het fijne van de organisatie: er is veel overleg en kennis uitwisseling mogelijk, zonder dat je met grote kantoren politiek te maken hebt!”

CLAASSEN, MOOLENBEEK & PARTNERS
www.cmenp.nl


Reacties

WhatsApp us!