Calduran en GP Groot maken samen de cirkel rond

Calduran en GP Groot maken samen de cirkel rond

Op weg naar een volledig circulaire bouweconomie in 2050 moet de Nederlandse bouw in 2030 al voor de helft circulair zijn. Dit betekent dat er bij het bouwen van nieuwe woningen zoveel mogelijk gebruik gemaakt moet gaan worden van de grondstoffen die vrij komen bij de sloop van oude gebouwen. Nieuwe bouwmaterialen moeten zonder kwaliteitsverlies uit zo veel mogelijk secundaire grondstoffen gaan bestaan. Om de aanvoer van hoogwaardige secundaire grondstoffen voor circulaire kalkzandsteen te garanderen en te optimaliseren slaan Calduran kalkzandsteen en GP Groot recycling de handen ineen.

Calduran is marktleider in kalkzandsteenoplossingen. Kalkzandsteen is een milieuvriendelijk product met zeer lage milieubelasting. Met de introductie van Calduran Caldubo heeft Calduran een enorme stap gezet in het faciliteren van circulair bouwen. Bij de productie van deze elementen is 40% van het grove toeslagmateriaal vervangen door gerecyclede granulaten van kalkzandsteen en beton. Van deze 40% is minimaal 50% afkomstig van de sloop van gebouwen en maximaal 50% kalkzandsteenpuin afkomstig van productieafkeur of zaagafval van passtukken.

Calduran productmanager Hans Verkleij: “Op dit moment is meer dan de helft van de dragende wanden in de woningbouw van kalkzandsteen. Uit onderzoek van NIBE blijkt dat de milieukostenindicator van kalkzandsteen verreweg het laagst is in vergelijking met de meest gebruikte wandsystemen van 10 centimeter dik. Door het gebruik van steeds meer circulaire grondstoffen in kalkzandsteen, zoals bij Calduran Caldubo, biedt het bouwmateriaal daarnaast enorm veel mogelijkheden op weg naar een volledig circulaire bouweconomie.”

Om zo weinig mogelijk gebruik te maken van nieuwe delfstoffen moeten gebouwen aan het einde van hun levensduur circulair worden gesloopt. De verschillende grondstofstromen kunnen via de sloper en het recyclebedrijf weer naar de producent om nieuwe producten te maken. Verkleij: “We zijn erachter gekomen dat het inzamelen en gebruiksklaar maken van hoogwaardige granulaten uit kalkzandsteen en beton absoluut een vak apart is. Daarom zijn we voor dat deel van het Caldubo-productieproces een samenwerking aangegaan met GP Groot recycling, dat goede contacten heeft met bouw- en sloopbedrijven en al de nodige ervaring heeft met het recyclen van bouwafvalstromen.”

Jaarlijks komen er vele tonnen sloopafval vrij. Het slooppuin (o.m. beton en metselwerk) wordt momenteel voor circa 95% gerecycled en gebruikt als wegfundering in de wegenbouw. Ronald Balvers, directeur van GP Groot recycling: “GP Groot streeft naar een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van de door ons ingezamelde en verwerkte stromen. Om de secundaire grondstoffen aan te laten sluiten bij de behoefte van bouwmaterialenproducenten is een nauwe samenwerking zoals deze tussen Calduran en GP Groot noodzakelijk. We zamelen op zes locaties in Nederland betonpuin en kalkzandsteen in. Dit kan als nieuwe grondstof voor Caldubo worden aangeleverd als het aan de strenge kwaliteitseisen en innameprotocollen van het Calduranlaboratorium voldoet. Door continu te investeren in nieuwe inzamel, sorteer en verwerkingsmethoden wordt de door ons aangeleverde materiaalstroom steeds hoogwaardiger. Als Calduran hier vervolgens nieuwe kalkzandsteen elementen met een steeds hoger aandeel circulaire grondstof mee produceert maken we samen de cirkel rond.”

Calduran Caldubo elementen voldoen aan de kwaliteitseisen volgens het KOMO-certificaat voor kalkzandsteen en aan de normen voor uitloging zoals die gesteld zijn in het Besluit Bodemkwaliteit en worden projectmatig geleverd in uiteenlopende diktes en druksterkteklasses.

 


Reacties

WhatsApp us!