BovenIJ Ziekenhuis en GP Groot verduurzamen samen de OK

BovenIJ Ziekenhuis en GP Groot verduurzamen samen de OK Foto: Erik Boschman

ALKMAAR / AMSTERDAM - GP Groot inzameling en het BovenIJ ziekenhuis spannen zich in om de zorg te verduurzamen. Ze zijn een innovatieve pilot gestart: personeel van de OK en de Centrale Sterilisatie Afdeling van het BovenIJ zorgt dat de steriele doeken waarin het instrumentarium wordt verpakt, apart worden ingezameld voor recycling. Met 300 kg per maand levert deze grondstof een aanzienlijke milieuwinst op omdat het afval niet meer wordt verbrand maar wordt hergebruikt voor recycling.  

Een steriele omgeving is noodzakelijk voor een operatiekamer. Niet alleen het OK-team zelf, ook verpakkingen van instrumentaria moeten steriel zijn. Een operatiekamer is daardoor grootverbruiker als het gaat om verpakkingsplastic. Na bijvoorbeeld een oogoperatie  blijft anderhalve vuilniszak vol met schoon plastic achter. GP Groot  en BovenIJ zijn een samenwerking aan gegaan om deze afvalstromen te reduceren.

Milieu
Op diverse afdelingen in het BovenIJ wordt afval ingezameld, zoals karton en plastic. ‘Samen met de grondstoffenexpert van GP Groot hebben we gekeken of we nog een stap verder konden gaan’, vertelt Mirjam Huisman, milieucoördinator van het BovenIJ. ‘Artsen wezen ons op de tray wraps; de steriele doeken waarin de benodigde instrumenten worden verpakt op de Centrale Sterilisatie Afdeling. Op de operatiekamers worden de instrumenten uitgepakt en worden de steriele doeken bij het restafval weggegooid. ‘Ontzettend zonde, gaven onze artsen aan, want dit materiaal is nog helemaal schoon’, aldus Huisman.

Samenwerking duurzame zorg
Samen met het BovenIJ heeft GP Groot een apart inzamelproces opgezet voor de Centrale Sterilisatie Afdeling en de operatiekamers. De schone, steriele doeken worden apart ingezameld en voor recycling aangeboden. De doeken bevatten een type plastic dat opnieuw kan worden gebruikt in nieuwe kunststofproducten zoals kunststof tassen. Voor nieuwe tray wraps wordt virgin plastic (nieuw geproduceerd plastic) gebruikt in verband met de steriliteit van de OK. Huisman: ‘Op de Centrale Sterilisatie Afdeling staat nu een bak voor de steriele doeken. Een kleine stap in het afvallandschap, maar een grote stap om de zorg duurzamer te maken.’ Maandelijks wordt 300 kg aan steriele doeken opgehaald voor recycling; hiermee verminderen we het volume van het restafval voor verbranding. Dit levert een aanzienlijke milieuwinst op.

Op weg naar een circulair Nederland
Ewald Bakker, commercieel directeur GP Groot inzameling, is zich bewust van de prioriteit om te innoveren en waarde (grondstoffen) uit afval te creëren. ‘Als afvalinzamelaar voelen wij ons verplicht om te innoveren en mee te denken met onze relaties. Dit heeft iets idealistisch, tegelijkertijd is het pure noodzaak,’ aldus Bakker. De Nederlandse overheid heeft in haar routekaart Nederland circulair 2050 de doelstelling opgenomen dat we in 2030 met elkaar 50% minder grondstoffen gebruiken.

Bakker: ‘De pilot laat zien dat we het afvalvolume voor verbranding kunnen verminderen én dat de steriele doeken opnieuw kunnen worden gebruikt voor andere toepassingen: een prachtig resultaat van onze vooruitstrevende aanpak waarmee we een bijdrage leveren om de zorg te verduurzamen.’

Op de foto: In de operatiekamers van het BovenIJ worden de steriele doeken waarin de benodigde instrumenten zijn verpakt, ingezameld door GP Groot inzameling en gerecycled voor hergebruik. (Foto Erik Boschman, Alkmaar)

 

 


Reacties

WhatsApp us!