'Bedrijfsbelofte begint bij de medewerkers'

'Bedrijfsbelofte begint bij de medewerkers' Foto: © Tycho Müller / DeBeeldredacteur

La Plume Media ademt interne bedrijfsvraagstukken in, en vervolgens interne communicatie uit. Of het nu gaat om reguliere interne communicatie, grote veranderingen, een crisis, of arbeidsmarktcommunicatie, het team van Veerle Focke en Gert-Jan Dijkgraaf verbindt. Het doel? Medewerkers verbinden met het merk waarvoor ze werken, de organisatie waarvoor ze zich inzetten, én met elkaar. “Medewerkers zijn de waarmakers van de merkbelofte.”

La Plume Media, expert in interne communicatie

Veerle en Gert-Jan startten hun bedrijf in 2008. “Het was een tijd waarin veel bedrijven druk waren met merkwaarden en hun imago”, vertelt Veerle. “Wat echter nog nauwelijks op het netvlies stond was het belang van interne communicatie. Terwijl het toch echt begint met je medewerkers. Als zij de bedrijfskoers niet kennen, of zich niet verbonden voelen met hun werk of werkgever, kunnen ze ook de waarden niet uitdragen. Dat begint natuurlijk bij informeren: waar staan we voor als bedrijf, wat houdt dat in, wat betekent dit voor jou?” Gert-Jan: “Maar dan ben je er nog niet, want zenden is niet voldoende. Het gaat hier om gedrag. Een bedrijfscultuur. Iets waar mensen actief onderdeel van uitmaken. Dat vraagt om belevenis en ervaring. Wij pakken dergelijke interne vraagstukken dan ook strategisch en campagnematige aan, met een middelenmix waarin interactie en ervaring centraal staan.”

De belofte laden
Veerle: “Laten we de merkbelofte ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’ als voorbeeld nemen. Als ik bij de klantenservice werk, heb ik waarschijnlijk wel een idee hoe ik kan bijdragen aan het ‘makkelijker maken’. Maar wat als ik facilitair medewerker ben? Of op de afdeling administratie zit? Welke toegevoegde waarde heb ik dan in deze merkbelofte? In eerste instantie denk je misschien: geen. Maar, niets is minder waar. Want het is aan de facilitair medewerker om de werkplek zo in te richten dat de collega’s met klantcontact elkaar makkelijk kunnen bereiken. En, die persoon bij de administratie kan op zijn beurt zorgen voor een gemakkelijk en snel administratief proces. Dit is voor La Plume stap één: zorgen dat mensen begrijpen wat hun rol is in het waarmaken van de merkbelofte. Vervolgens ga je ook de bedrijfscultuur met de belofte laden. Reik bijvoorbeeld maandelijks een ‘Lekker Makkelijk Prijs’ uit aan een medewerker die een proces voor collega’s heeft versimpeld. Zorg voor ‘Een Makkelijke Hap’ in de kantine. Besticker automatische deuren met de tekst ‘Ging makkelijk open he?’ Zomaar wat dingetjes waarmee je zo’n bedrijfscultuur intern campagnematig kunt gaan inkleuren. Eigenlijk vlieg je interne communicatie net zo aan als marketing: weldoordacht, via verschillende middelen, passend bij de doelgroep, en gestoeld op herhaling. Het doel is alleen anders. We verkopen niet; we verbinden!”

Belang is nu wel duidelijk
Waar La Plume Media vijftien jaar geleden vaak nog moest uitleggen wat interne communicatie zoal inhoudt, is het belang daarvan vandaag de dag, mede als gevolg van de coronacrisis, heel wat duidelijker. Toch is La Plume Media nog altijd één van de weinige bedrijven die zich louter toelegt op interne communicatie. Dat gegeven, in combinatie met de drive en de kunde van team ‘La Plume’, heeft geleid tot loyale klanten van naam en faam die vallen in de categorie ‘grootbedrijf’: bedrijven met 250 medewerkers of meer. Veerle: “Ik zeg altijd: wij zijn van meerwaarde als de directeur niet op een zeepkist kan staan om zijn medewerkers ‘even toe te spreken’. Ofwel omdat het bedrijf simpelweg te groot is - zoals bij een KLM of ASML - ofwel omdat mensen verspreid over meerdere locaties werken; bijvoorbeeld in de logistiek of retail of wanneer medewerkers in groten getale thuiswerken.”

In gesprek met de medewerker
Het werk van La Plume Media begint meestal bij een vraagstuk van de directie. Van zwaardere vraagstukken als ‘we gaan fuseren, breng de twee bedrijfsculturen samen’ of ‘er komt een grote organisatieverandering aan, neem onze collega’s hierin mee’ tot laagdrempeligere verbindende communicatie. Daarbij kun je denken aan vragen als ‘we gaan ons hoofdkantoor verhuizen, zorg dat de collega’s zich betrokken en welkom voelen’ en ‘het gaat goed met het bedrijf en dat willen we graag met onze medewerkers vieren’. Wat het vraagstuk ook is, het traject start voor La Plume Media met een gesprek met de medewerkers. Hoe staan zij in de wedstrijd? Hoe kijken zij tegen het bedrijf, het merk en de producten/diensten aan? Voelen ze zich gewaardeerd? Hoe is hun band met collega’s, het management, en de directie? Vervolgens worden het vraagstuk, en de bevindingen van de gesprekken naast elkaar gelegd en wordt een plan de campagne gemaakt. Hierin is een duidelijke strategie verweven, maar is ook een middelenmix uitgewerkt, inclusief communicatiekalender en een plan van aanpak. Ook met de uitvoering gaat La Plume Media vervolgens aan de slag. Gert-Jan: “We creëren alles in huis; strategische stukken, personeelsbladen, webcasts, nieuwsbrieven, campagnes, video’s, nieuwsbrieven, animaties, complete bedrijfsevenementen en personeelsfeesten; noem maar op; als het het doel van het interne communicatievraagstuk maar dient.”

Korte spanningsboog
Terwijl Veerle, die haar carrière als schrijver begon, vooral over de inhoud en strategie van de interne communicatie gaat, is Gert-Jan het brein achter de vorm. Als televisieregisseur kent hij het klappen van de zweep. Hij zegt: “Los van het feit dat Veerle en ik zakelijk op één lijn zitten, vullen we elkaar goed aan. Zij is ‘la plume’, refererend aan de ouderwetse schrijfveer én haar voornaam, ik ben het vormgedeelte. Het is mijn verantwoordelijkheid om samen met de collega’s van het audiovisuele team video’s, animaties, posters, flyers, banners, gadgets en webcasts zo (op) te maken dat ze niet alleen professioneel, maar ook enerverend en attractief zijn. Iedereen krijgt tegenwoordig immers een veelvoud aan communicatie op zich af en de spanningsboog is kort. Het is aan ons om mensen geboeid en betrokken te houden als we communicatie-uitingen ontwikkelen.” Veerle vult aan: “Het fijne van ons bedrijf is dat we alles onder één dak hebben. Dat maakt dat we niet alleen snel kunnen schakelen maar ook betrouwbaarheid kunnen garanderen. Belangrijk, als je bedenkt dat interne communicatie vaak gevoelige aspecten bevat.” Gert-Jan: “Ik denk ook dat dat een van de redenen is dat directieleden ons vaak ‘meenemen’ als ze voor een ander bedrijf gaan werken. We bouwen - met veel plezier - oprechte, persoonlijke banden op.” 

Interne communicatie
De 5 disciplines
La Plume Media onderscheidt 5 disciplines als het gaat om interne communicatie.

1. REGULIERE INTERNE COMMUNICATIE
Het informeren, betrekken en enthousiasmeren van medewerkers. Van personeelsblad tot nieuwsbrief. Van webcast tot kerstpakket. Van personeelsfeest tot gadget.

2. VERANDERCOMMUNICATIE
Extra focus op een kernwaarde nodig? Samenwerking bevorderen? Na een fusie alle neuzen dezelfde kant op krijgen? La Plume Media gaat naast de klant aan het roer staan.

3. CRISISCOMMUNICATIE
Grote veranderingen (directiewisselingen, fusies en overnames) kunnen onrust geven. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een plotselinge crisissituatie. Breng en houd je medewerkers op de hoogte en behoud rust en overzicht.

4. ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE
Trek de juiste mensen aan zodat ze aansluiten bij jouw bedrijfs-DNA. La Plume Media vindt de juiste toon, beelden en kanalen en helpt bij het positioneren van de werkgever (employer branding).

5. MARKETINGCOMMUNICATIE
Marketingcommunicatie is geen interne communicatie, maar La Plume maakt er toch een interne aangelegenheid van. Het bedrijf richt zich enkel op marketingcommunicatie voor zeer betrokken stakeholders.

LA PLUME MEDIA
Dreef 32
2012 HS Haarlem
023 - 202 13 33
info@laplumemedia.nl
www.laplumemedia.nl

 

 

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties