IVI informeert, verbindt en geeft inwoners een stem — Menno Simonszstraat

Inwoners voor inwoners

Inwoners voor inwoners


Samen bouwen aan een veerkrachtige en sterke gemeenschap

Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) ziet zich als de gemeenschapsverbinder (gemeenschapsintermediair) met als missie het informeren, verbinden en versterken van onze lokale gemeenschap. IVI streeft naar een nog hechtere band tussen inwoners, ondernemers, verenigingen, media, organisaties en overheid.

Expertise, kennis en kunde

IVI is onafhankelijk, neutraal en niet politieke gekleurd. IVI staat voor transparantie en openheid. Dit alles met het doel om het gewenste participatieproces in de praktijk te laten werken. Er is veel expertise, kennis en kunde binnen de gemeenschap en IVI gelooft in die gemeenschapskracht. IVI wil deze graag inzetten om samen zaken op te pakken waar behoefte aan is en die niet per definitie door de lokale overheid moeten worden uitgevoerd.

Een brug slaan

Wij streven ernaar om iedereen binnen onze gemeenschap te betrekken bij de besluitvorming en uitvoering van zaken die belangrijk zijn voor onze gemeenschap in de Ronde Venen. IVI wil onafhankelijk duidelijke en eerlijke informatie verstrekken en een podium bieden aan de gemeenschap.  Daarnaast willen wij door middel van verschillende initiatieven en activiteiten een brug slaan tussen burgers, bedrijven en beleidsmakers.

Gemeenschapsverbinder (intermediair

Om een succesvol participatieproces te realiseren en als gemeenschap gebruik te maken van de vernieuwde wetgeving (Right to Challenge) is een gemeenschapsverbinder (intermediair) van wezenlijk belang. Het is de tussenpersoon en belangrijke schakel die optreedt binnen een gemeenschap om de communicatie, samenwerking en betrokkenheid tussen verschillende groepen en belanghebbenden te vergemakkelijken. IVI kan als gemeenschapsverbinder verschillende rollen vervullen om de interactie en samenwerking binnen de gemeenschap te bevorderen.

Samen kom je verder

IVI gelooft in de kracht van samenwerken en denkt in oplossingen. Als u zich als ondernemer, inwoner, organisatie en vereniging zich hierin herkent kunt u zich aansluiten bij IVI en gebruik maken van het platform. Wordt vriend van IVI of ga een samenwerkingsverband aan en steun de Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) in het neerzetten van een sterke en prettige gemeenschap in De Ronde Venen.


WhatsApp us!