— Burgemeester Jamesplein

Gemeente Gouda

Gemeente Gouda


Over de website
De gemeente Gouda heeft één algemeen telefoonnummer: 14 0182. Dat kunt u bellen voor al uw vragen. Dit nummer is een landelijk concept: het cijfer 14 plus het netnummer. Voor Gouda dus 14 0182. Makkelijk te onthouden voor iedereen. (Let op: er staat dus géén kengetal meer voor de 14).

E-mail
Services vindt u in op de eerste etage in het Huis van de Stad. Hier kunt u op één plek terecht voor de meeste gemeentelijke producten en informatie. Voor vragen en opmerkingen: services@gouda.nl. Voor overige vragen kunt u mailen naar gemeente@gouda.nl

Alleen bepaalde producten en diensten van de digitale balie op de website Gouda.nl kunnen per e-mail worden aangevraagd. In alle andere gevallen, waarin om een officiële beslissing van de gemeente waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden wordt gevraagd, dient u een brief te sturen naar de gemeente.

Telefoon en openingstijden
Alle telefoonnummers, adressen en openingstijden kunt u op de pagina 'Adressen en Openingstijden' vinden.

Website
Als u vragen heeft over de inhoud of het gebruik van deze website dan horen we dat graag. Ook kritische of opbouwende opmerkingen zijn van harte welkom. Zo kunnen we http://www.gouda.nl/steeds verder verbeteren!
Voor inhoudelijke/tekstuele vragen en reacties: redactie@gouda.nl (niet voor de informatiegids, zie verderop). En voor technische vragen: webmaster@gouda.nl

Informatiegids
Heeft u vragen over de Informatiegids voor Wonen, Welzijn en Zorg in Gouda? Bel dan met de beheerder van de Informatiegids: MEE Midden-Holland, via tel. 0900 – 999 88 88 of mail naar socialekaart@meemh.nl.


WhatsApp us!